Županijsko natjecanje iz biologije

U utorak, 7.5.2019. godine učenici strukovnih škola sudjelovali su na Županijskom natjecanju iz biologije. Našu školu na natjecanju su predstavljali Andrijano Barbarić (I.3) i Barbara Grgić (I.4). Tema natjecanja bila je “Utjecaj okoliša na neki organski sustav”, a na zadanu temu učenici su izradili seminarski rad, powerpoint prezentaciju i plakat. U izradi plakata sudjelovali su i Paola Soldo (I.3), Ana-Paola Medić (I.4), Valentina Kordić (I.5), Barbara Grgić (I.4) i Andrijana Barbarić (I.3). Svim učenicima hvala na suradnji i uspješnom predstavljanju naše škole.