Kontakti nastavnika

 

Ime Prezime Predmet Email
Marija Buljan Hrvatski jezik marija_buljan777@hotmail.com
Anamarija Pinjuh Hrvatski jezik, filozofija, logika pinjuh.anamarija@gmail.com
Jadranka Medić Hrvatski jezik jadramedic58@gmail.com
Ilijana Sušac Hrvatski jezik ilijanasusac@gmail.com
Danijela Škegro Hrvatski jezik, engleski jezik danijela.skegro@gmail.com
Katarina Petrović Njemački jezik info@lingua.ba
Ilijana Aralo Njmeački j, engleski j. ilijanaaralo@gmail.com
Darija Bojović Hrvatski jezik darijabojovic@gmail.com
Ivana Musa Hrvatski jezik, engleski jezik ivanamusa@gmail.com
Kristina Primorac Engleski jezik kristina.primorac@gmail.com
Angela Čović Engleski jezik angiecovic@gmail.com
Jelena Pavlović Njemački jezik jelenapavlo@gmail.com
Marijana Lasić Latinski jezik mariana1987.9@gmail.com
Ivona Brkić Hrvatski jezik, engleski jezik ivonabrkic.3@gmail.com
Josipa Volarić Hrvatski jezik, engleski jezik jmarkota@gmail.com
Marija Bevanda Engleski jezik marija.bevanda1@gmail.com
Marijeta Pehar Njemački jezik marijetap@yahoo.com
Marijana Pavlović Engleski jezik pavlovicmarijana064@gmail.com
Magdalena Primorac Kvesić Talijanski jezik magdalena.primorac@gmail.com
Tanja Ivanković Likovna umjetnost tanjaivankovic87@gmail.com
Marijo Stojić Povijest marijo.stojic@gmail.com
Dalibor Čarapina Geografija, povijest dalibor.carapina@tel.net.ba
Dražen Pinjuh Povijest pinjuh.drazen@gmail.com
Gordana Krezo Geografija gordana.krezo@gmail.com
Ruža Jurič Geografija, povijest ruza.marincic@tel.net.ba
Ivan Glamuzina Kemija
Marija Vučić Kemija, prehrana, tehnologija marija.gb33@gmail.com
Željko Soldo Biologija zeljko.soldo2@tel.net.ba
Helena Mijatović-Krndelj Kemija, bilogija mijatovic_helena@yahoo.com
Mirjana Paponja Matematika mirjanapaponja5@gmail.com
Anita Brkić Matematika anita.brkic@yahoo.com
Maja Pehar Matematika majapehar3@gmail.com
Stanislava Anić Matematika stanislavavasilj89@gmail.com
Monika Pejić Matematika monikapejic2012@gmail.com
Stjepan Grbavac TZK mileticivana@gmail.com
Miljenko Bulić TZK
Dario Karačić TZK dario_karacic@hotmail.com
Marijan Luburić TZK makaluburic@gmail.com
Branka Vasilj Ekonomska skupina predmeta brankavasilj12@gmail.com
Marija Juričić Vasilj Ekonomska skupina predmeta marijajv10@gmail.com
Sanda Sušac Ekonomska skupina predmeta sanda.susac71@gmail.com
Snježana Kapular Ekonomska skupina predmeta zana.kapular@outlook.com
Ankica Ćavar Ekonomska skupina predmeta prof.ankica@gmail.com
Ružica Vučić Ekonomska skupina predmeta ruzica.vucic@outlook.com
Kata Ravlić Ekonomska skupina predmeta kataravlic1@gmail.com
Ivana Dugandžić Ekonomska skupina predmeta dugandzicivana5@gmail.com
Jozo Mišić Strojarska skupina predmeta jozomisic159@gmail.com
Ružica Ćavar Poznavanje robe i prehrane ruzica-20@hotmail.com
Reala Šakota Vjeronauk reala.sakota@gmail.com
Marina Dugandžić Psihologija maaara.rase@gmail.com
Adrijana Visković Sociologija adrviskovi@gmail.com
Vesna Šarić Glazbena umjetnost vesna-radisic@hotmail.com
Stipe Ćavar Informatika stipe.cavar@tel.net.ba
Damir Primorac Ugostiteljsko posluživanje, praktična nastava damirprimorac@hotmail.com
Miljana Jurković Fizika miljana.barbaric@gmail.com
Fra Goran Azinović Vjeronauk azinus@gmail.com
Andrea Sivrić Ekonomska skupina predmeta andrea.prskalo1810@gmail.com
Ivana Andačić Informatika ivanaprimorac87@gmail.com
Pero Dujmović Geografija, povijest perodujmovic@net.hr
Antonija Zubac Matematika zubac1192@gmail.com
Ivana Pehar Trgovinsko poslovanje, praktična nastava ivana.pehar83@gmail.com
Branko Čilić Praktična nastava obrade i montaže
Miriana Tadić Praktična nastava miriana68astra@gmail.com
Adela Škutor Geografija adela.skutor@sscitluk.ba
Damir Mlikota Kuharstvo, slatičarstvo mlikotadamir@hotmail.com
Dragana Kordić Fizika dragana.kordic@fsre.sum.ba
Dražana Dujmović Francuski jezik drazna.dujmovic@gmail.com
Verica Malić Praktična nastava kuharstva verica.malic@gmail.com
Zlatko Jovanović Tehničko crtanje, teknički materijali, tehnička mehanika zlatkojovanovic1@gmail.com