I. Razred

R. broj Naziv djela Naziv pisca Preuzmi
1. Antigona Sofoklo pdf
2. Basne Ezop pdf
3. Breza Slavko Kolar pdf
4. Ekvinocij Ivo Vojnović pdf
5. Elektra Euripid pdf
6. Hvalisavi vojnik Tit Makcije Plaut pdf
7. Ilijada Homer pdf
8. Kralj Edip Sofoklo pdf
9. Medeja Euripid pdf
10. Metamorfoze Ovidije pdf
11. Mi smo prvaci Slavko Kolar pdf
12. Odabrane pripovijetke Antun Gustav Matoš pdf
13. Odabrane pripovijetke Vjenceslav Novak pdf
14. Odiseja Homer pdf
15. Okovani Prometej Eshil pdf
16. Priče iz davnine Ivana Brlić Mažuranić pdf
17. Regoč Ivana Brlić Mažuranić pdf
18. Sin domovine August Cesarec pdf
19. Škrtac Tit Makcije Plaut pdf
20. U glib Vjenceslav Novak pdf
21. Vergilije Eneida pdf
22. Zlatarovo zlato August Šenoa pdf