Nastava

Kalendar rada osnovnih i srednjih škola, koje Nastavni plan i program izvode na hrvatskom jeziku za školsku 2017./2018. godinu

Ovim kalendarom propisuje se trajanje nastavne godine, odnosno početak i svršetak nastave, broj i trajanje obrazovnih razdoblja, trajanje učeničkih odmora i broj radnih dana u osnovnim i srednjim školama za školsku godinu 2017./2018.

Nastavna godina počinje 4. rujna 2017. i traje do 15. lipnja 2018. godine.

Nastavna se godina ustrojava u dva polugodišta.
Prvo polugodište traje od 4. rujna do 22. prosinca 2017. godine.
Drugo polugodište traje od 15. siječnja do 15. lipnja 2018. godine:

 • 24 svibnja 2018. godine za učenike završnih razreda srednje škole
 • 15 lipnja 2018. godine za učenike ostalih razreda srednje škole

Nastava se organizira i izvodi u najmanje 175 nastavnih dana, odnosno 35 nastavnih tjedana, a za učenike završnih razreda osnovne škole u najmanje 165 nastavnih dana, odnosno najmanje 33 nastavna tjedna, te za učenike završnih razreda srednje škole u najmanje 160 nastavnih dana, odnosno najmanje 32 nastavna tjedna. Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program i broj nastavnih dana, ili ako to ostvari prije predviđenog roka, nastavna se godina može produljiti ili skratiti odlukom Općinskog načelnika.

Zimski odmor učenika počinje 22. prosinca 2017. godine i traje do 15. siječnja 2018. godine. Proljetni odmor učenika počinje 28. ožujka i traje do 9. travnja 2018. godine. Ljetni odmor učenika svih škola koje rade po HNPP-u počinje 15. lipnja 2018. godine

Nastava se neće izvoditi tijekom slijedećih dana:

 • 5. listopad – Svjetski dan učitelja
 • 1. studeni – Dan Svih Svetih
 • 24. studeni – Dan Škole
 • 25. studeni – Dan Državnosti
 • 22. prosinac – 15. siječanj – Zimski odmor učenika
 • 1. ožujak – Dan neovisnosti
 • 29. ožujak – 9. travanj – Proljetni odmor učenika
 • 1. i 2. svibanj – Međunarodni praznik rada
 • 31. svibanj – Tijelovo

Godišnjim planom i programom rada škole utvrđuje se plan i raspored potrebnog broja nastavnih dana potrebnih za provedbu nastavnog plana i programa te broj, plan i raspored ostalih radnih dana tijekom školske godine potrebnih za druge odgojno – obrazovne programe škole, za školske priredbe, natjecanja, Dan škole, Dan župe i općine te za izlete, ekskurzije i slično.

Ovaj kalendar stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivati će se od 1. rujna 2017. godine.