Skraćeni sati

Skraćeni sati

U srijedu (11.siječnja 2017.), četvrtak (12.siječnja 2017.) i petak (13.siječnja 2017.) nastavni sati u prvoj i drugoj smjeni skraćeni su na 30 minuta. Prva smjena počinje u 7.30 sati, a druga smjena u 12.00 sati.

I. SMJENA
ulazak u 7.25
I. sat 7.30 – 8.00
II. sat 8.05 – 8.35
III. sat 8.40 – 9.10

veliki odmor do 9.25

IV. sat 9.30 – 10.00
V. sat 10.05 – 10.35
VI. sat 10.40 – 11.10
VII. sat ili pred sat 11.15 – 11.45

II. SMJENA
ulazak u 11.55
I. sat 12.00 – 12.30
II. sat 12.35 – 13.05
III. sat 13.10 – 13.40

veliki odmor do 13.55

IV. sat 14.00 – 14.30
V. sat 14.35 – 15.05
VI. sat 15.10 – 15.40

Ravnateljica: Adela Škutor, prof.