Školski preventivni program

Svijest o mogućim posljedicama ključna je za sprječavanje bilo koje ovisnosti. Iako obitelj ima presudnu ulogu u preventivnom djelovanju, informiranje u školi također je važno.

Stoga je školski preventivni program dio godišnjeg plana i programa rada škole. Namjena školskog preventivnog programa je usmjeravanje učenika na društveno prihvatljive oblike ponašanja, promicanje zdravih stilova života, odgoj zdravih osoba sposobnih za nošenje sa životnim iskušenjima. Cilj školskog preventivnog programa je poučavanje učenika općim životnim vještinama te sprečavanje i suzbijanje neprihvatljivih oblika ponašanja.

U okviru tog programa, diplomirana socijalna radnica i djelatnica Centra za mentalno zdravlje Mostar Nikolina Palameta održala je predavanje za učenike trećih razreda o štetnosti i posljedicama konzumiranja alkohola, 27. studenoga 2019.  U svom predavanju učenicima je naglasila kako je alkohol jedan od glavnih uzroka stradanja mladih.  Problem alkoholizma nije problem samo osobe koja pije, već i njene obitelji i zajednice u cjelini. Mladi  konzumiraju alkohol zbog toga što hoće oponašati starije, alkohol ih čini starijima, osjećaju se moćnijima, pijući pokazuju zrelost i odraslost i lakše se uključuju u društvo. Ukazano je i na zdravstvene posljedice konzumiranja alkohola kao i na opasnost alkohola i prometa. Učenici su pozvani da zauzmu kritičan stav prema konzumiranju alkohola jer svjesnost o posljedicama može spriječiti odlazak u začarani krug ovisnosti o alkoholu.

Stručne suradnice ustanove, pedagoginje Doris Vlašić i Josipa Primorac