Seminar za Vijeće učenika

vijeceucenika

 

Seminar za predsjednike Vijeća učenika održat će se u Blagaju od 18. – 20. ožujka. Predstavnica naše škole je Marija Prskalo. Na navedenom seminaru učenici  će biti u mogućnosti upoznati se  s upravljanjem Vijećem učenika, njegovim primarnim zadaćama te motiviranju učenika u sudjelovanju u istom.