Propyx – sustav za online provjeru znanja

Propyx je sustav za online provjeru znanja koji uvelike olakšava učenicima usvajanje nastavnog gradiva, a nastavnicima može biti od velike koristi kod pripremanja domaćih i kontrolnih zadaća, te vrednovanja uspjeha učenika i vođenja različitih statistika (primjerice uspjeh razreda ili grupe kao cjeline).


Srž Propyxa je baza pitanja koja pokriva nastavni plan i program. Baza pitanja raste i usavršava se, a tu je i mogućnost za svakog nastavnika ili predavača pripreme vlastitih pitanja i kombiniranje istih s pitanjima iz baze.propyx

Propyx koristi veliki broj osnovnih i srednjih škola, fakulteta, ECDL testnih centara i drugih obrazovnih ustanova.

 

Učenici naše škole na izbornoj nastavi informatike mogu koristiti ovaj sustav.

 

uputeUpute za korištenje

 

 

 

 

Za prijavu koristite stranicu:login

http://www.propyx.com/login-plain.php