Projekt Mirovno obrazovanje i Međunarodni dan tolerancije

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa i PRO – Budućnost projekt organizirali su jednogodišnji program mirovnog obrazovanja koji se zasniva na učenju učenika kroz iskustvene radionice i druge aktivnosti. Cilj programa je kod učenica i učenika unaprijediti stavovi, znanja i vještine za izgradnju mira, a u program je uključena i Srednja škola dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku.

Potporu projektu je iskazala i ravnateljica naše škole, profesorica Adela Škutor.

Koordinatorica projekta u našoj školi je stručna suradnica, pedagoginja Doris Vlašić.

Pedagoginja nam je istaknula da je cilj programa ohrabriti učenike na aktivno zalaganje za mir. Učenici će imati mogućnost steći osnovne vještine koje su potrebne za utemeljeno i argumentirano zalaganje za mir jer mir nema alternativu.

Prema dobivenim uputama bilo je potrebno organizirati grupu učenika koji će proći cjelogodišnji program mirovnog obrazovanja uz suglasnost roditelja.

Predstavnici odjela završnih razreda sudjeluju u programu: Marija Ćorić (IV.1), Nikolina Karačić (IV.1), Marija Raguž (IV.1), Iva Džida (IV.2), Kata Luburić (IV.2), Marija Sofija Mijatović (IV.3), Marta Sivrić (IV.4), Ana Lesko (IV.5), Ana Raguž (IV.5), Marjan Ostojić (IV.6), Helena Barać (IV.6), Mihael Odak (IV.7), Marina Čilić (IV.7), Dorotea Teisler (IV.7).

Pedagoginja je istaknula da je program započeo obilježavanjem Međunarodnog dana mira, 21. rujna, kada su dogovorena pravila programa, očekivanja učenika. Između prve i druge radionice učenici su imali mogućnost online pogledati video materijale na temu kulture mira. Na drugoj radionici u mjesecu listopadu sa učenicima se vodio dijalog na temu mira, kulture mira i onoga što je suprotno miru, nasilje. Tijekom druge radionice učenici su odabrali i svoju poruku mira:  Zla se kloni, a čini dobro, traži MIR i za njim IDI! (Ps 34,15)

Tema treće radionice, održane 13. studenoga 2020., je Komunikacija, stereotipi i predrasude. Ovu temu povezali smo sa današnjim Međunarodnim danom tolerancije.

Pedagoginja nam je istaknula da je za dobru komunikaciju podjednako važno dobro slušati i dobro govoriti.  Ističe da je komunikacija u životu jako važna. Ona se događa i onda kada nije bila uspješna, odnosna kada nam se dogodio komunikacijski neuspjeh.

Ono što su učenici naučili tijekom radionice i što će ponijeti među svoje vršnjake jeste da iako se komunikacija sama po sebi čini jednostavna, često kada pokušamo uspostaviti komunikaciju sa drugima ili drugi s nama dolazi do nerazumijevanja, što može uzrokovati konflikte i frustracije. Sposobnost da izrazimo svoje osjećaje bez napadanja ili okrivljivanja drugih je preduvjet nenasilne komunikacije. Nenasilnom komunikacijom zalažemo se za svoja prava i potrebe, vodeći pritom brigu i o osjećajima, potrebama naših sugovornika, sa željom da se postigne obostrana korist.

Važno je znati da se nenasilnoj komunikaciji možemo učiti, te je primjenjivati da bismo se mogli asertivno zauzeti za sebe.

Ono s čim se susrećemo su brojne predrasude i stereotipi. Zajedničko stereotipima i predrasudama:

  • zasnovane na netočnim pretpostavkama koje nisu argumentirane,
  • nisu utemeljene na vjerodostojnom iskustvu,
  • često praćene nedostatkom informacija o određenoj grupi ljudi,
  • duboko ukorijenjene u svakom društvu i teško se mijenjaju.

Svi imamo predrasude i stereotipe, odnosno netočne pretpostavke o drugima i drugačijima, i to je nešto na šta nijedna osoba nije imuna. Bitno je da smo toga svjesni, kao i da se redovno informiramo i preispitujemo, jer koliko god stereotipi i predrasude nekada bili neutralni, šaljivi ili čak pozitivni, uvijek utječu na stvaranje iskrivljene predstave jedne osobe ili grupe osoba, te na taj način dovode do nejednakog tretmana pojedinca u društvu.

 

U prilogu se nalaze zanimljivi video materijali na temu stereotipa i predrasuda:

 

https://www.youtube.com/watch?v=l_myDxE3u6c

 

https://www.youtube.com/watch?v=q9hARUMrZHM&feature=youtu.be

 

https://www.youtube.com/watch?v=zhbAuS5bj90&feature=youtu.be

 

https://www.youtube.com/watch?v=WLmTVVlvIsw&feature=youtu.be

 

 

(Pri izvođenju radionica poštivane su sve propisane epidemiološke mjere.)