Prigodan dar

fra_SlavkoVjerojatno ste primijetili kako bista dr. fra Slavka Barbarića odnedavno krasi naše predvorje.

Ovim putem želimo se zahvaliti župi sv. Jakova iz Međugorja, na čelu sa župnikom fra Petrom Vlašićem, na ovom, uistinu, prekrasnom daru.