POVIJEST SREDNJE ŠKOLE DR. FRA SLAVKA BARBARIĆA U ČITLUKU

Srednja čkola u Čitluku s radom je počela kao istureni odjel Gimnazije u Ljubuškom 1974. Godine. Od 1977/1978. Školske godine Srednja škola u Čitluku počinje raditi kao samostalna škola pod nazivom Gimnazija u Čitluku. Od 24. Srpnja 1980. Škola djeluje kao mješovita srednja škola pod imenom: Centar za srednje usmjereno obrazovanje i odgoj Čitluk. Te je godine ukinuto gimnazijsko obrazovanje, a od tada učenici se obrazuju u metalskoj struci,ekonomsko-trgovačkoj,tekstilnoj i  građevinskoj. Početkom devedesetih godina prošlog stoljeća, točnije1992. Naziv škole i vrste stručnog obrazovanja ponovo se mijenja. Uvodi se povovo gimnazijsko obrazovanje, a škola dobija novo ime: Srednja škola Čitluk.prva_generacija eng svi

Školske 2002/2003. škola je dobila ime po poznatom svećeniku, znanstveniku i humanisti, rođenom Brotnjaku dr. fra Slavku Barbariću. Sadašnji naziv škole je: Srednja škola dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku.

Od 1992. Godine, dijelom zbog mnogih prognanika iz Srednje Bosne i Sjeveroistočne Hercegovine, brojnost učenika u školi stalno se povećava.gen_sa_zenskim

Godine 1992. u školi je bilo 495 učenika, a ove 2003/2004. U školi je 851 učenika, raspoređenih u 26 odijela. U školi je uposleno 55 profesora i ostalih djelatnika. Ravnatelj škole je pro. Velimir Pinjuh.

Učenici se obraziju u tri struke: Opća gimnazija, ekonomija i trgovina i strojarska struka