Posjetili smo arheološko područje na Vionici

IMG_5064Učenici III.3 odjela zajedno sa svojim razrednikom, prof. Vinkom Braćićem, posjetili su arheološko područje Groblje Mainovac i lokalitet Bedra na Vionici, koje je proglašeno nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Tom prigodom, učenica Ivona Sivrić predstavila nam je spomenuto područje.                                                                                

 

Povijesna cjelina Bedra-Mainovac zauzima  površinu od oko 1 hektar i 250 m2 . Sastoji se od dva odvojena lokaliteta, Bedra i Mainovac, između kojih je mali prodol kojim prolazi sporedna cesta.

Rezultati arheoloških istraživanja daju osnovne podatke o kontinuitetu života u ovim predjelima od prahistorije, preko antike i kasnog srednjeg vijeka sve do danas.

Na kraju groblja na parceli Mainovac sagrađena je kapelica u kojoj kao podnica služi veliki stećak-ploča, dim: 2,17×2,05X0,30 (0,50) m, ukrašen bordurom od trolisne lozice te simboličnom predstavom štita sa mačem i polumjesecom.ostatci_iz_antikog_perioda_na_lokalitetu_Bedra

U groblju se nalazi nekoliko starijih križeva arhaičnih oblika i bez ukrasa.

Na jednom od njih, sa prednje strane uklesan je plastični križ, a sa druge polumjesec.

Groblju sadrži i nekoliko jednostavnih grobnica uokvirenih nizom grubo priklesanih ili prirodnih kamenova.

Na lokalitetu Bedra nalazi se 5-6 naslaganih profiliranih kamenih ulomaka koje potječu sa neke rimske građevine. U obližnjem vinogradu nalaze se 4 stećka, a peti stećak se otklizao na padinu pored puta.

 

Galerija slika


{rokbox album=|myalbum| thumbcount=|12|}images/galerija slika/vionica/*{/rokbox}