Popis učenika u 2011/2012 godini

UČENICI U ŠKOLSKOJ 2011./2012.GODINI

PRVI RAZREDI

OPĆA GIMNAZIJA

I.1 RAZREDNIK: MARIJO STOJIĆ

1. Marija Lovrić

2. Martina Šego

3. Gabrijela Erić

4. Katarina Ćorić

5. Josip Brajković

6. Mario Doko

7. Kristina Miloš

8. Milićević Marijana

9. Petar Zovko

10. Vedran Marinčić

11. Antonio Bencun

12. Mia Raspudić

13. Ružica Ćavar

14. Magdalena Sivrić

15. Josip Primorac

16. Kristina Pavlović

17. Filip Buntić

18. Branka Musa

19. Anđela Sušac(B)

20. Ivan Šakota

21. Tatjana Vučić

22. Andrea Zubac

23. David Vasilj

24. Drago Martinović

25. Ivana Kordić

26. Monika Ivanković

27. Robert Šimović

28. Ivan Jurić

I.2 RAZREDNICA: JADRANKA MEDIĆ

1. Sara Pinjuh

2. Petra Šego

3. Matea Vasilj

4. Andrea Ostojić

5. Antonio Prusina

6. Gabrijela Lovrić 

7.Marko Marinčić

8. Ante Marinčić

9. Helena Vasilj

10. Helena Prusina

11. Frančeska Prusina

12. Josip Stipić

13. Filip Vasilj

14. Andrijana Smoljan

15. Mara Čilić

16. Nikolina Kovačević

17. Petar Šarac

18. Vinko Smoljan

19. Ana Maria Barbarić

20. Dajana Martinović

21. Antoaneta Prusina

22. Dario Pehar

23. Slavica Vučić

24. Matej Čalić

25. Zdravko Milorad

26. Anđela Sušac (V.)

27. Robert Elez 

28. Tomislav Vasilj

29. Ivana Ćorić 

I.3 RAZREDNICA:IVANA MUSA

1. Josip Pinjuh

2. David Ravlić

3. Lucija Medić

4. Martina Pehar

5. Katarina Prskalo 

6. Anđela Dugandžić

7. Dugandžić Boris

8. Ivan Radišić

9. Gabriel Škegro

10. Luka Juričić

11. Karla Krasić

12. Matea Ivanković

13. Matea Stojić

14. Danijela Prusina

15. Franjo Lesko

16. Anela Aralo

17. Nikola Ivanković

18. Ana Zovko

19. Ivana Ivanković

20. Marija Radišić

21. Ivan Martinac

22. Lucija Sabljić

23. Jelena Zovko

24. Josipa Stojić

25. Anđelo Musa

26. Zvonimir Dodig

27. Magdalena Musa

28. Ronald Korać

29. Gabrijela Šantić 

EKONOMIJA I TRGOVINA A: EKONOMIST

I.4 RAZREDNICA:MIRJANA PAPONJA

1. Ivan Vasilj

2.Marina Miletić

3.Michael-Mateo Radišić

4.Mirko Šaravanja

5.Marija Ostojić

6.Ana Gakić

7.Martina Grle

8.Josipa Ivanković

9.Romana Bevanda

10.Anđela Pehar

11.Patricija Kvesić

12.Ana Kordić

13.Ante Vasilj

14.Ana Brajković

15.Darko Jovanović

16.Ines Maglica

17.Ivan Matijas  Sivrić

18.Josip Kozina

19.Filip Krtalić

20.Bernardica Sivrić

21.Petra Ivanković   

I.5 RAZREDNICA:RUŽICA VUČIĆ

1.Martina  Stojić

2.Marina Vidić

3.Marina Ivanković

4.Ivan  Sulić

5.Roberto Bevanda

6.Marin Stojić

7.Mario Pavlović

8.Marko Stojić

9.Marin  Sušić

10.Paulina Pehar

11.Antonio Milićević

12.Ivan Stojić

13.Ivan Milićević

14.Marijana Pinjuh

15.Josip Medić

16.Antun Luburić

17.Marija Pehar

18.Stanko Medić

19.Monika Lesko

20.Tomislav Andačić

21.Ines Vlaho

I.6. RAZREDNIK: DALIBOR ČARAPINA

1.Anđela Ćelić

2.Ante Dugandžić

3.Blago Planinić

4.Petar Marijanović

5.Vlado Prskalo

6.Monika Pervan

7.Katarina Vidović

8.Marin  Sušac

9.Ivana Turudić

10.Dragan Sudar

11.Silvio Dujmović

12.Vinka Sušac

13.Marijeta Jerkić

14.Gabrijela-Ivana Soldo

15.Božana Lučić

16.Rudolf Dugandžić

17.Marin Kvesić

18.Luka Ostojić

19.Ivan Prskalo

20. Josip Doko

21. Radišić Martina

UGOSTITELJSTVO I TURIZAM A – UGOSTITELJSKO TURISTIČKI TEHNIČAR 

I.7. RAZREDNICA: REALA ŠAKOTA

1. Dragana Glišić

2.Matija Doko

3.Tomislav Barbarić

4.Zoran Bevanda

5.Ivan Ivanković

6.Josip Bevanda

7.Antonio Dugandžić

8.Marko Šakota

9.Franka Matea Antunović

10.Karlo Šego

11.Zdravko Galić

12.Ivan Buljan

13.Ivan Pervan

14.Marko Šarac

15.Krešo Čilić

16.Mladen Odak

17.Marko Nikola Odak

18.Nicole Tortoricci

19.Iva Radišić

20.Leonardo Terzić

21Ante Aralo

22.Filip Juričić

23.Kapidžić Samirana

24.Dragica Udovičić

25.Laura Roso

26.Bosiljko Vasilj                      

STROJARSKA GRUPA PREDMETA: AUTOMEHANIČAR/BRAVAR 

I.8 RAZREDNIK: JOZO MIŠIĆ

1.Ivan Buntić

2.Pavao Vasilj

3.Tomislav Bevanda

4.Mile Bevanda

5.Dario Barbarić

6. Dugandžić Vinko

7. Ante Priomorac

8. Robert Pehar

9.Nevenko Ostojić

10.Mato Puljić

11.Vjekoslav Luburić

12.Toni Vučić

13.Ivan Soldo 

EKONOMIJA I TRGOVINA B: PRODAVAČ

I.9 RAZREDNICA:GORDANA KREZO

1.Mario Čilić

2.Katarina Dugandžić

3.Ana Krasić

4.Marjana Juričić

5.Vice Dropuljić

6.Josip Soldo

7.Kristiana Turudić

8.Fabijan Ćorić

9.Anamarija Milićević

10.Luka Buntić

11.Ivana Pervan

12.Mark Nikola

13.Antonela Jurič

14.Velimir Vasilj

15.Alberto Ostojić

16.Danijel Primorac

17.Ivona Perak

18.Josipa Ćavar

19.Andrijana Džeba

OPĆA GIMNAZIJA

II.1  RAZREDNICA: IVANKA VASILJ

1. Luka barbarić

2. Katarina bojčić

3. Kristina bulić

4. Matea ćavar

5. Mateo ćorić

6. Jelena dugandžić

7. Zdravka gagro

8. Josip lesko

9. Maria marinčić

10. Matea milićević

11. Danijela musa

12. Klaudija planinić

13. Danijel prskalo

14. Gabrijela prskalo

15. Ivona prskalo

16. Marija prskalo (josipova)

17. Marija prskalo (miroslavova)

18. Katarina radišić

19. Josip radišić

20. Valentina radišić

21. Andrea stojić

22. Josip stojić

23. Jure stojić

24. Mihaela stojić

25. Josip škegro

II.2 RAZREDNIK: BOŠKO LUBURIĆ 

1. Ivana barać

2. Dario blažević

3. Kristina čilić

4. Ruža ćorić

5. Ana džida

6. Vladimir filipović

7. Josip gagro

8. Valentin ilić

9. Jelena kikaš

10. Iva kozina

11. Bariša krasić

12. Filip lukenda

13. Boris miletić

14. Nikolina miletić

15. Gabriella-maria ostojić

16. Katarina ostojić

17. Manuela ostojić

18. Ivana paponja

19. Željana pehar

20. Helena planinić

21. Ivan prusina

22. Anđela rozić

23. Marin soldo

24. Nikolina soldo

25. Branimir sušac

26. Marija šarac

27. Josip volarić

28. ANTONIJA ZOVKO

II.3 RAZREDNICA: MARINA ZUBAC

1. Leonardo artuković

2. Slaven bevanda

3. Anto bralo

4. Nives džida

5. Ivan gagro

6. Franjo jurko

7. Jozo karačić

8. Marija klarić

9. Mile kozina

10. Martina marinčić

11. Monika marinčić

12. Ivana odak

13. Dario ostojić

14. Monika pehar

15. Kristina pervan

16. Monika pervan

17. Nikolina pervan

18. Antonija petrović

19. Anamaria pranjić

20. Nikolina primorac

21. Anna maria ramljak

22. Andrea rozić

23. Boris ružić

24. Nevena soldo

25. Ivana stojić

26. Filip vidačak

27. Ines zovko

28. Danijel zubac

PRIRODOSLOVNA GIMNAZIJA

II.4 RAZREDNICA: KRISTINA PRIMORAC

1. Anamaria čolak

2. Marinela dugandžić

3. Katarina milićević

4. Petar odak

5. Helena ostojić

6. Josip ostojić

7. Danijel petrović

8. Marko petrović

9. Matea pinjuh

10. Vilim primorac

11. Hrvoje prskalo

12. Iva sivrić

13. Luka vasilj

14. Vida vasilj (josipova)

15. Vida vasilj ( zvonimirova)

16. Robert vidačak

17. Mile vrančić

18. Gabrijela vučić

EKONOMIJA I TRGOVINA A: EKONOMIST

II.5 RAREDNICA: MARIJA BULJAN

1. Mirela bevanda

2. Ljiljana bulić

3. Miran cvitanović

4. Franjo ćorić

5. Nikolina dugandžić

6. Josip galić

7. Zdravka galić

8. Marija grbavac

9. Adela martinović

10. Ivana medić

11. Marijana mišić

12. Petra musa

13. Dragana petrina

14. Josipa petrušić

15. Ante planinić

16. Anđela prskalo

17. Ana rozić

18. Ivana rozić

19. Ivana soldo

20. Darko stojić

21. Marko stojić

22. Luka sušac

23. Matea sušac

24. Ivana šaravanja

25. Anđelka ševo

26. Jelena zubac

II.6 RAZREDNICA: MAJA PEHAR

1. Damir brajković

2. Jozo brkić

3. Paško brkić

4. Josipa cvišić

5. Tomislav čilić

6. Martina ćorić

7. Manuela dedaj

8. Martin doći

9. Ana dragičević

10. Lucija dragičević

11. Ana ilić

12. Zdravka ivanković

13. Slaven jerković

14. Mateo kozina

15. Anto lukić

16. Petar marić

17. Helena miloš

18. Robert nenadić

19. Antonio sivrić

20. Magdalena sivrić

21. Anamarija šego

22. Karlo šego

23. Marko šego

24. Marija vasilj

25. Nikola vasilj

26. Žan zovko

II.7 RAZREDNICA: KATARINA PETROVIĆ

1. Monika barbarić

2. Dragana bevanda

3. Ivo bevanda

4. Ivan bulić

5. Stojan doko

6. Ana dugandžić

7. Mateo dugandžić

8. Ana kordić

9. Petar krasić

10. Velimir lončar

11. Josipa marinčić

12. Josipa mijatović

13. Andrija paradžik

14. Gabrijela pervan

15. Martina pervan

16. Mario prskalo

17. Antonia prusina

18. Vinko prusina

19. Darijan šarac

20. Josip tokić

21. Draga tuka

22. Anamarija turudić

23. Ivan vasilj

24. Vlado vasilj

25. Antonio zelenika

26. Marin čilić

UGOSTITELJSTVO I TURIZAM A – UGOSTITELJSKO TURISTIČKI TEHNIČAR

II.8 RAZREDNICA: ANA ŠKEGRO

1. Ružica bošnjak

2. Nikola bulić

3. Anđelo buntić

4. Nikola čarapina

5. Andrea čalić

6. Marija čilić

7. Božana ćavar

8. Marija drljo

9. Katarina dugandžić

10. Gabrijela dugandžić

11. Anđela jerković

12. Ivana jerković

13. Ana kordić

14. Bože krasić

15. Ivana kvesić

16. Mate milićević

17. Glorija ostojić

18. Robert ostojić

19. MARIJA PEHAR

20. JELENA PRSKALO

21. ANTONIO SOLDO

22. ANTONELA SUŠAC

23. ZVONIMIR SUŠAC

24. JELENA ŠEGO

25. IVANA ŠKEGRO

26. ANDREA VASILJ

27. KATARINA VEKIĆ

28. MAJA GRAHOVAC

29. MARKO ODAK

30.MATEO JERKOVIĆ

STROJARSKA GRUPA PREDMETA: AUTOMEHANIČAR/BRAVAR

II.9 RAZREDNIK: MILIVOJ PINJUH

1. Nikola alilović

2. Veselko barbarić

3. Ante doko

4.  Nikola korać

5.  Valentino kordić

6. Zoran mijatović

7.  Mario pajić

8.  Ivan prusina

9. Slavko prusina

10. Drago rozić

11. Stojan soče

12. Josip šego

13. Mateo vidačak

14. Marin vidić

EKONOMIJA I TRGOVINA B: PRODAVAČ

II.10 RAZREDNIK: ŽELJKO SOLDO

1. Kristina babajić

2. Žarko cvišić

3. Ana-marija ćurić

4. Barbara erić

5.  Martina jerković

6.spomenka juka

7. Dajana juričić

8.nikola mandarić

9. Danijela marinčić

10. Ilija miletić

11. Tanja milićević

12. Ivan pehar

13. Zorica pehar

14. Ilirjana samahodaj

15. Slavko-krešimir soldo

16. Marijan stojić

17. Marin sušić

18. Dijana šaravanja

19. Ana vidović

20. . Davor ivanković

III. RAZREDI:

OPĆA GIMNAZIJA 

III.1 RAZREDNIK: IVAN GLAMUZINA

1. Ana barać

2. Tomislav bulić

3. Ivana buljan

4. Klaudija buntić

5. Antonija dankić

6. Mateo gagro

7. Ana juka

8. Danijel martinčić

9. Šima musa

10. Luca mužić

11. Ivona nakić

12. Ivo ostojić

13. Nikola pehar

14. Marija petrina

15. Mihaela pinjuh

16. Patricia prskalo

17. Gabrijel prusina

18. Ivona sabljić

19. Ana stojić

20. Marko stojić

21. Andrija sušac

22. Mateo sušac

23. Ines tadić

24. Katarina vučić

25. Kristian vučić

26. Marija vučić

III.2 RAZREDNICA: MARIJETA PEHAR

1. MIHAELA BEVANDA

2. KATARINA BUNTIĆ

3. ARIANNA ČOLO

4. ANA IVANKOVIĆ

5. IVAN KRASIĆ

6. MAGDALENA MARINČIĆ

7. BARBARA MEDIĆ

8. MARTINA MEDIĆ

9. ANĐELA ODAK

10. TVTKO PINJUH

11. MARIJA PRSKALO

12. MARIJANA RASPUDIĆ

13. IVAN ROZIĆ

14. ANA SELAK

15. ANA SIVRIĆ

16. MONIKA SIVRIĆ

17. ANTE SUŠIĆ

18. ANA ŠEGO

19. ANDREA ŠETKA

20. IVANA TOTIĆ

21. DANIJELA VASILJ

22. JOZO VASILJ

23. KRISTIJAN VASILJ

24. NIKOLA VASILJ (ž)

III.3 RAZREDNICA: ILIJANA ARALO

1. MATEO BEVANDA

2. GABRIJELA ČARAPINA

3. IVAN ČILIĆ

4. IVA ĆAVAR

5. JOZO IVANKOVIĆ

6. JOSIP LOVRIĆ

7. LUCIJA MARINČIĆ

8. MORENA MARINČIĆ

9. PAVO MARINČIĆ

10. DARIO MARKOTA

11. ILIJANA MARTINAC

12. ELEONORA NIKOLA

13. NIKOLINA OSTOJIĆ

14. ANDREA PEHAR

15. MARIJA PERIŠIĆ

16. ANDREA PEHAR

17. TEA PINJUH

18. TANJA PRSKALO

19. IVANA RADIŠIĆ

20. ILIJA SIVRIĆ

21. KRISTINA SOLDO

22. DRAGANA ŠIMOVIĆ

23. KLARA VOLARIĆ

24. MARKO VOLARIĆ

25. DANIEL VUČIĆ

26. LUKA ZEC

27. MARTINA ZOVKO

III.4 RAZREDNICA: SLAVENKA SUŠAC

1. MARIO BARBARIĆ

2. MARIJA BULJAN

3. MIA ČILIĆ

4. ŽELJKA DUGANDŽIĆ

5. IVANA ĐIDO

6. TOMISLAV GLAMUZINA

7. FRANKO GUGIĆ

8. GLORIJA GUGIĆ

9. DRAGANA KORDIĆ

10. TOMISLAV KOZINA

11. IVAN MARTINOVIĆ

12. NIKOLINA MARINČIĆ

13. MARINO MILETIĆ

14. LUCIJA MILOŠ

15. JOSIP NAKIĆ

16. IVAN JAMES OSTOJIĆ

17. ILIJANA PEHAR

18. JOSIP PEHAR

19. DRAGANA RADIŠIĆ

20. TOMISLAV RAGUŽ

21. ANTONIO SIVRIĆ

22. ANA SOLDO

23. DANIJELA SOLDO

24. ANTONIO STOJIĆ

25. ANAMARIJA ŠEGO

26. IVAN VRDOLJAK

EKONOMIJA I TRGOVINA A: EKONOMIST

III.5 RAZREDNICA:SANDA SUŠAC

1. IVAN BARBARIĆ

2. IVANA BRADVICA

3. IVANA DOKO

4. IVANA DRLJO

5. PAULA GAGRO

6. KRISTINA LONČAR

7. BORIS LUBURIĆ

8. ILIJANA MILETIĆ

9. ANA MILIČEVIĆ

10. MATEO MILIĆEVIĆ

11. ANTE MUSA

12. ANTON MUSA

13. STIPE MUSA

14. VINKA MUSA

15. BRANIMIR ODAK

16. SLAVEN PEHAR

17. ANTONIJA PRIMORAC

18. JELENA SABLJIĆ

19. JELENA SOLDO

20. ZVONIMIR SUŠAC

21. VEDRANA SUŠIĆ

22. IVAN ŠIMOVIĆ

23. MARIJAN TUSTONJA

24. MARINA VASILJ

25. ANTONIA VLAHO

26. BLAGO VLAHO

27. TOMISLAV ZOVKO

III.6 RAZREDNICA: MONIKA PINJUH

1. ANTONIO ALILOVIĆ

2. TIHO ANIČIĆ

3. STIPE ARALO

4. MONIKA BARBARIĆ

5. PETAR BUNTIĆ

6. MONIKA DEDAJ

7. BRANIMIR DUGANDŽIĆ

8. ANA IVANKOVIĆ

9. IVONA JERKOVIĆ

10. MARKO JURIČIĆ

11. ANAMARIA KORAĆ

12. DANIJEL KVESIĆ

13. LUKA MILETIĆ

14. SANJA PINJUH

15. KREŠIMIR PRSKALO

16. PERO PRSKALO

17. ROBERT RAGUŽ

18. KRISTINA SOLDO

19. GOJKO STOJIĆ

20. IVAN STOJIĆ

21. KRISTINA STOJIĆ

22. MATEA STOJIĆ

23. VESELKO STOJIĆ

24. KRISTIJAN SUŠIĆ

25. MARKO VLAHO

26. JURE ZUBAC

III.7 RAZREDNICA: DRAGA VOLARIĆ

1. MARIJA BEVANDA

2. VLADO BULIĆ

3. MATEJ ĆAVAR

4. MATEO ĆORIĆ

5. IVA DODIG

6. DAVOR DUGANDŽIĆ

7. TONI KORDIĆ

8. ARIJANA KRNDELJ

9. SANDRO LIVAJA

10. BOŽO MILETIĆ

11. MARTINA MILETIĆ

12. NIKOLINA MILIČEVIĆ

13. GORAN OSTOJIĆ

14. HRVOJE OSTOJIĆ

15. JOSIP OSTOJIĆ

16. IVANA PERVAN

17. ANĐELA PLANINIĆ

18. ANTONIO PLANINIĆ

19. BLAGO ŠARAVANJA

20. VIDAN ŠARAVANJA

21. MARIJA TOMIĆ

22. EMILIJA TOTIĆ

23. ANTONELA VUČIĆ

24. IVANA VUČIĆ

UGOSTITELJSTVO I TURIZAM A – UGOSTITELJSKO TURISTIČKI TEHNIČAR

III.8 RAZREDNICA: BRANKA VASILJ

1. MARIJA BARBARIĆ

2. MARIJAN BOJČIĆ

3. MATEO BOJČIĆ

4. IVAN BULIĆ

5. IVAN ČILIĆ

6. MILE ČILIĆ

7. ROBERT ČILIĆ

8. KARLO DAMJANOVIĆ

9. GABRIJEL JERKOVIĆ

10. VALENTINA JERKOVIĆ

11. ANAMARIJA JURIČIĆ

12. ADRIANA KORAĆ

13. . MARTINA LOVRIĆ

14. BRANIMIR LUBURIĆ

15. DANIJELA MRŠIĆ

16. ANTONELA ODAK

17. GABRIJELA ODAK

18. IVAN OSTOJIĆ

19. NIKOLA OSTOJIĆ

20. MARTINA PECOLLAJ

21. ANĐELA PRIMORAC

22. FRANJO SELAK

23. JOSIP SIVRIĆ

24. GABRIJELA SUŠAC

25. VALENTINA STOJIĆ

26. MIRELA PETRA ŠETKA

27. VANJA TURUDIĆ

28. NIKOLA VASILJ

29. ANDREJ ZOVKO

STROJARSKA GRUPA PREDMETA: AUTOMEHANIČAR/BRAVAR

III.9 RAZREDNICA: ANAMARIJA PINJUH

 1. BRANIMIR BARBARIĆ
 2. VESELKO ČILIĆ
 3. MIROSLAV ĆAVAR
 4. MARIN ĆORIĆ
 5. JOSIP JOZIĆ
 6. ANDRIJA MARINČIĆ
 7. IVAN MARINČIĆ
 8. DRAGAN MARTINOVIĆ
 9. DAMIR MILIĆEVIĆ
 10. DRAGO MILIĆEVIĆ
 11. MARIJAN PEHAR
 12. PERO PEHAR
 13. ŽELJKO PRIMORAC
 14. JAKOV PRSKALO
 15. JOSIP ROZIĆ
 16. IVAN SIVRIĆ
 17. IVAN SKOKO
 18. BOŽAN SOČE
 19. ROBERT SUŠIĆ
 20. NIKOLA TOMIĆ
 21. JERKO VASILJ

EKONOMIJA I TRGOVINA B: PRODAVAČ

III.10 RAZREDNICA: DARIJA BOJOVIĆ

1. BRANIMIR ANDAČIĆ

2. FILIP BAGO

3. ANA BOŠNJAK

4. TEO CVITKOVIĆ

5. MARIJA DUGANDŽIĆ

6. SIBEL DUKIĆ

7. MARINA GALIĆ

8. IVAN KALEB

9. TANJA MARTINOVIĆ

10. MARIJA MILETIĆ

11. ANDRIJANA MILIĆEVIĆ

12. LUKAS MILOŠ

13. RENATO PEHAR

14. JELENA PERVAN

15.  MARINA PINJUH

16 DANIJELA RUŽIĆ

17. PETAR SIVRIĆ

18. ROBERT ŠEGO

19. NIKOLINA VIDOVIĆ

20. JELENA VASILJ

21. IVANA ZUBAC

IV. RAZREDI:

OPĆA GIMNAZIJA

IV.1 RAZREDNICA: RUŽA JURIČ

1. JOSIP BOJČIĆ

2. BLAŽENKA BUNTIĆ

3. MONIKA ČARAPINA

4. DANICA ČILIĆ

5. IVANA DANKIĆ

6. IVANA DRAGIČEVIĆ

7. KATARINA DUGANDŽIĆ

8. DRAŽEN IDŽAKOVIĆ

9. BOŽANA KREZO

10. DAVID KORDIĆ

11. KRISTIJAN LOVRIĆ

12. ANA MILOŠ

13. NIKOLINA MUSA

14. LJUBO OSTOJIĆ

15. JOSIPA PERVAN

16. MARTINA PRIMORAC

17. IVAN PRSKALO

18. NINA PRSKALO

19. IVONA SOLDO

20. TOMISLAV SUŠAC

21. SANDRA TOMIĆ

22. IVAN VOLARIĆ

23. IVAN ZELENIKA

IV.2 RAZREDNICA: ILIJANA SUŠAC

1. MARIJANA BARBARIĆ

2. PETRA BUNTIĆ

3. ANTE ČIZMIĆ

4. DARKO ELEZ

5. IVAN ELEZ

6. DRAGANA GAKIĆ

7. DAJANA ILIĆ

8. MARKO IVANKO

9. MARTINA JARKIĆ

10. LJUBICA KRASIĆ

11. FILIP OSTOJIĆ

12. NIKOLINA MILETIĆ

13. DANIJELA MILETIĆ

14. ANTEA OSTOJIĆ

15. KRISTINA MILIĆEVIĆ

16. ZORICA OSTOJIĆ

17. ANĐELA PRIMORAC

18. VERONIKA SOLDO

19. DRAŽEN ŠEGO

20. JOSIP VASILJ

21. MAGDALENA VASILJ

22. MARTA ZELENIKA

23. DARJAN ZOVKO

24. MARKO ZOVKO

IV.3 RAZREDNIK: HELENA KRNDELJ

1. MONIKA BOŽIĆ

2. INES CVITKOVIĆ

3. ZDRAVKA JELIĆ

4. ANTE JUKA

5. MARIJA LESKO

6. MATE MARTINAC

7. TOMISLAV PINJUH

8. ANAMARIJA RADIŠIĆ

9. NIKOLINA RAMLJAK

10. MATEA ROZIĆ

11. IVANA SIVRIĆ

12. IVONA SIVRIĆ

13. MATE SKOKO

14. MARIJA SOLDO

15. DARKO STOJIĆ

16. RUŽICA STOJIĆ

17. ZVONIMIR STOJIĆ

18. MIRKO TURUDIĆ

19. JOSIP VASILJ

20. SARA VASILJ

21. TONI VASILJ

22. KATARINA ZOVKO

EKONOMIJA I TRGOVINA A: EKONOMIST

IV.4 RAZREDNICA: ANKICA ĆAVAR

1. ZVONIMIR BARBARIĆ

2. IVAN DUGANDŽIĆ

3. VALERIJA IVANKOVIĆ

4. DINKA KNEZOVIĆ

5. ANĐELA KOVAČEVIĆ

6. IRENA ŠIMICA KVESIĆ

7. RUŽICA MANDŽO

8. MATE MILETIĆ

9. IVANA MILIČEVIĆ

10. JOSIPA MILIČEVIĆ

11. JELENA MIŠIĆ

12. IVAN PEHAR

13. BRANIMIR PRIMORAC

14. IVAN PRSKALO

15. ZORA PRSKALO

16. ANA PRUSINA

17. MIRJANA SIVRIĆ

18. FRANJO SUŠAC

19. NIKOLINA ŠIMOVIĆ

20. MATEO ŠKEGRO

21. VALENTINO VASILJ

IV.5 RAZREDNICA: DANIJELA ŠKEGRO

1. MARIJA BARAĆ

2. SANDRO BEVANDA

3. KARLO ĆAVAR

4. MONIKA FILIPOVIĆ

5. LUKA IVANKOVIĆ

6. IVANA JURIČIĆ

7. MATEA JURIČIĆ

8. MARKO KOZINA

9. ANTE ODAK

10. KREŠIMIR PLANINIĆ

11. IVAN PRSKALO

12. MARKO PRUSINA

13. DRAGICA ROZIĆ

14. SANJA SIVRIĆ

15. JOSIP SKOKO

16. ANTONIO SMOLJAN

17. STIPE ŠARAC

18. MATE ŠEGO

19. IVAN ŠIMIĆ

20. MARIJANA TOMIĆ

21. IVAN VLAHO

22. MARIN ZUBAC

IV.6 RAZREDNICA: MARIJA BEVANDA

1. JOSIP BARAĆ

2. MARIJANA BULE

3. MARTIN ĆORIĆ

4. MARIO DODIG

5. IVANA IVANKOVIĆ

6. IVICA IVANKOVIĆ

7. EMA JURIĆ

8. ENA JURIĆ

9. VICE LUBURIĆ

10. SLAVEN MANDARIĆ

11. IVAN ODAK

12. RUŽICA PEHAR

13. MARIJA PRIMORAC

14. MARIO PRUSINA

15. IVNA ROZIĆ

16. IVAN SABLJIĆ

17. IVAN STOJIĆ

18. ROBERT STOJIĆ

19. IVAN SUŠAC

20. KRISTIJAN ŠANTIĆ

21. JOSIP ŠARAC

22. ROBERT TURUDIĆ

23. TONI VUČIĆ

UGOSTITELJSTVO I TURIZAM A – UGOSTITELJSKO TURISTIČKI TEHNIČAR

IV.7 RAZREDNICA: MARIJA JURIČIĆ VASILJ

1. NIKOLA ARAPOVIĆ

2. ANA BELJO

3. KAŽIMIR BUKOVAC

4. LEO BURAZER

5. VALENTINA ČILIĆ

6. INES ĆORIĆ

7. MARTINA IVANKOVIĆ

8. FRANKA IVANOVIĆ

9. MIRKO KORAĆ

10. VIKTORIA LUBURIĆ

11. DANICA MARIĆ

12. JOSIP MILIČEVIĆ

13. MARTINA OSTOJIĆ ( JOZO)

14. MARTINA OSTOJIĆ ( NIKOLA)

15. GABRIELA PAVLOVIĆ

16. ANA PEHAR

17. MARIJA PETRINA

18. FRANCIKA PLANINIĆ

19. IVAN RADIŠIĆ

20. DIJANA SIVRIĆ

21. ANAMARIJA SOLDO

22. IVANA SOLDO

23. ANDRIJA ŠEGO

24. MAGDALENA ŠEGO

25. MARIJA TOLJ

26. MARINA TURUDIĆ

27. ANTONIA VASILJ

28. IVANA VASILJ

29. STANKO VASILJ

30. TEA VIDIĆ

31. MARINA VLAHO

32. RUŽICA VUČIĆ