Pohvaljeni učenici

Na sjednici Nastavnog vijeća koja je održana 28. prosinca 2011. za odličan uspjeh i uzorno vladanje u I. polugodištu šk. god. 2011./2012. pohvaljeni su sljedeći učenici:

O P Ć A    G I M N A Z I J A

I.1Gabrijela Lovrić i Marija Lovrić

I.2 Marko Marinčić, Sara Pinjuh, Petra Šego i  Helena Vasilj

I.3  Lucija Medić, Josip Pinjuh i Ivan Radišić

II.1 Luka Barbarić, Katarina Bojčić, Kristina Bulić (učenica bez ijednog izostanka), Marija Prskalo (M), Josip Radišić, Jure Stojić i Josip Škegro

II.2  Kristina Čilić, Ruža Ćorić, Ana Džida, Bariša Krasić i Josip Volarić

II.3 Nives Džida, Monika Marinčić, Ivana Odak, Nikolina Pervan i  Anamarija Pranjić

II.4 Marinela Dugandžić i Vida Vasilj (Z)

III.1 Nikola Pehar i Marija Vučić

III.2 Barabara Medić, Martina Medić, Anđela Odak, Marija Prskalo i  Ana Šego

III.3 Lucija Marinčić i  Ivana Radišić

III.4 Dragana Kordić (učenica bez ijednog izostanka)

IV.1 Blaženka Buntić, Monika Čarapina, Božana Krezo,, David Kordić, Josipa Pervan, Martina Primorac i Ivona Soldo

IV.2 Marijana Barbarić, Dragana Gakić, Ljubica Krasić, Nikolina Miletić, Anđela Primorac i Veronika Soldo

IV.3 Marija Lesko,Ana Marija Radišić, Ivana Sivrić, Mate Skoko i Katarina Zovko

E K O N O M I J A   I   T R G O V I N A   A :   E K O N O M I S T

I.4 Ana Gakić

I.6 Josip Doko

II.5 Anđelka Ševo

II.6 Anto Lukić

II.7 Petra Krasić

III.5 Ivana Doko, Slaven Pehar, Vedrana Sušić i Marijan Tustonja

III.6 Monika Barbarić,Pero Prskalo, Krešimir Prskalo, Kristina Stojić  i  Matea Stojić

III.7 Vlado Bulić,  Sandro Livaja i Josip Ostojić

IV.5 Dragica Rozić

IV.6 Ivana Ivanković, Marija Primorac i Mario Prusina

U G O S T I T E LJ S T  V O  I   T U R I Z A M   A:

H O T E L I J E R S K O  T U R I S T  I Č K I   T E H N I Č A R

I.7 Dragana Glišić

II.8 Andrea Čalić, Ivana Jerković

III.8 Martina Lovrić, Gabrijela Odak, Anđela Primorac, Valentina Stojić  i  Vanja Turudić

IV.7 Andrija Šego, Ivana Vasilj i Tea Vidić

E K O N O M I J A   I   T R G O V I N A   B:  P R O D A V A Č

I. 9 Luka Buntić

II.10 Tanja Milićević

III.10 Tanja Martinović

Čestitke našim odlikašima i neka samo nastave nizati odlične ocjene!