Pohvaljeni učenici na kraju prvog obrazovnog razdoblja

Na sjednici Nastavničkog vijeća 29.12.2018. godine  za odličan uspjeh i uzorno vladanje u prvom polugodištu školske 2018./2019. godine pohvaljeni su sljedeći učenici:

 

O P Ć A  G I M N A Z I J A

Odjel Ime i prezime učenika
I.1
 • Ana Radišić, Petra Smoljan, Gabrijela Šakota.
I.2
 • Mia Barbarić, Ivana Bošnjak, Lucija Kordić, Ivan Sivrić.
II.1
 • Kata Matić, Pero Planinić, Marija Raguž, Anđela Vučić.
II.2
 • Marija – Regina Ćavar, Ana Sivrić, Ivan Tomašević, Mario Vasilj.
II.3
 • Ivona Krasić, Marija Sivrić, Katarina Soldo, Ljubica Soldo, Marijana Soldo, Josipa Vasilj.
II.4
 • Lara Jurešić, Mia Lovrić, Mari Maduna, Luka Medić.
III.1
 • Lucijan Ivanković,  Marko Kordić, Anđelika Marić, Marta Primorac, Ines Stojić, Nikola Vasilj.
III.2
 • Marija Buntić, Antonia Marčinko, Marija Marinčić, Ante Pehar, Nikolina Pehar, Pero Pehar, Dora Pinjuh, Marija Vasilj.
III.3
 • Antea Kvesić, Karlo Planinić.
IV.1
 • Ivona Bulić, Zlatko Ćorić, Helena Erić, Matea Karačić, Andrija Soldo.
IV.2
 • Barbara Čarapina, Gabriela Rozić, Ivana Sušac.
IV.3
 • Dragana Buntić, Luka Ćavar, Marina Kozina, Marija Primorac, Ana Šego, Klara Vasilj.

 

E K O N O M I J A  I T R G O V I N A A :  E K O N O M I S T

Odjel Ime i prezime učenika
I.3
 • Iva Doko.
II.5
 • Ana Raguž.
III.4
 • Matea Ostojić, Karlo Hrstić, Andrea Radišić, Ilko Rozić.
IV.4
 • Ivan Jozić, Dajana Šetka.

 

UGOSTITELJSTVO I TURIZAM A : HOTELIJERSKO TURISTIČKI TEHNIČAR

Odjel Ime i prezime učenika
I.4
 • Barbara Grgić.
I.5
 • Valentina Kordić, Monika Živković.
II.6
 • Gabrijela Buntić.
III.6
 • Tea Ćelić, Lucia Ćurković, Matea Kozina, Leonora Maros, Ana Miletić, Marijana Palninić, Marion Prusina, Danijela Vasilj.
III.7
 • Magdalena Šimović.
IV.6
 • Antea-Ana Doko, Josipa Dragičević, Barbara Krasić.
IV.7
 • Tamara Boro, Marija Kikaš, Anđela Kolobarić, Jelena Kordić, Andrea Markota, Marija Musa, Iva Šego, Bože Vasilj, Manuela Prusina.

 

UGOSTITELJSTVO I TURIZAM C : KUHAR, KONOBAR

Odjel Ime i prezime učenika
I.6
 • Fabijan Čilić.
II.8
 • Ana-Marija Kordić.
III.8
 • Martina Karačić.
III.9
 • Marija Turudić.

 

EKONOMIJA I TRGOVINA B, PRODAVAČ

Odjel Ime i prezime učenika
I.7
 • Mihaela Čule, Marija Ivanković, Stanko Prusina.

 

Sljedeći učenici su pohvaljeni zbog nijednog izostanka s nastave:

 

Prvi razredi:

Odjel Ime i prezime učenika
I.1
 • Klara Lukić, Ana Radišić.
I.2
 • Antonio Lesko.

 

Drugi razredi:

Odjel Ime i prezime učenika
II.2
 • Luka Ostojić.
II.8
 • Miroslav Čilić, Matej Karačić, Ana-Marija Kordić, Petar Pervan, Monika Vasilj.
II.9
 • Janja Glibo.

 

Treći razredi:

Odjel Ime i prezime učenika
III.1
 • Marko Kordić.
III.2
 • Antonio Ivanković.

 

Četvrti razredi:

 

Odjel Ime i prezime učenika
IV.2
 • Katarina Dugandžić, Gabriela Rozić.
IV.7
 • Manuela Prusina.