Pohvaljeni učenici

Pohvaljeni učenici

Na sjednici Nastavničkog vijeća 28.12.2016. godine za odličan uspjeh i uzorno vladanje u prvom polugodištu školske 2016./2017. godine pohvaljeni su sljedeći učenici:

OPĆA / PRIRODOSLOVNA GIMNAZIJA
I.1
Marko Kordić, Anđelika Marić, Marta Primorac, Ines Stojić, Nikola Vasilj
I.2
Marija Buntić, Ante Pehar, Pero Pehar, Nikolina Pehar, Dora Pinjuh, Marija Vasilj
I.3
Antea Kvesić, Karlo Planinić, Vanessa Sorić – Dodig
II.1
Ivona Bulić, Zlatko Ćorić, Helena Erić, Matea Karačić, Ivan Stojić
II.2
Barbara Čarapina, Gabriela Rozić, Ivana Sušac, Nikolina Turudić
II.3
Dragana Buntić, Marija Primorac, Ana Šego, Klara Vasilj
III.1
Josipa Barić, Marija Jerkić, Božana Musa, Ana Pehar, Antonia Pehar, Jelena Pehar, Ivana Prga
III.2
Mate Jelavić, Matea Juričić, Anđela Kordić, Ivanka Luburić, Ilija Milićević, Ena Pervan, Matej Pinjuh
III.3
Marko Barbarić, Karla Buntić, Mirta Buntić, Ante Doko, David Doko, Petra Grgić, Anđela Ivanković, Darija Kozina, Marta Krasić, Ema Lukenda, Zoran Maros, Andrej Prskalo, Andre Sivrić, Matija Šego
III.4
Marija Barbarić, Josip Kordić, Josip Kvesić, Helena Lesko, Iva Pehar
IV.1
Manuela Bevanda, Ante Buntić, Maria-Magdalena Mandić, Monika Smoljan, Maria Vasilj
IV.2
Matea Cvitanović, Mario Pehar, Magdalena Prskalo, Ivana Primorac, Lucija Šakota, Ivana Vasilj, Lucija Vidić, Katarina Turudić
IV.3
Marija Buntić, Ivana Džeba, Katarina Ivanković, Gabrijela Krasić, Marija Lovrić, Ines Pehar, Jelena Vasilj, Katarina Vasilj
IV.4
Petra Ivanković, Vilma Krasić, Karla Markota, Tomislav Miletić, Petra Ostojić, Ivana Pehar, Martina Vidačak, Katarina Zelenika

EKONOMIJA I TRGOVINA A: EKONOMIST
I.4
Matea Ostojić
II.4
Josip Međugorac
III.6
Antonio Doko, Martina Zubac
IV.5
Silvija Musa
IV.7
Antoni Pehar, Ivana Odak

UGOSTITELJSTVO I TURIZAM: HOTELIJERSKO TURISTIČKI TEHNIČAR
I.6
Karla Ostojić, Kristijan Soldo
II.6
Barbara Krasić
II.7
Tamara Boro, Marija Kikaš, Anđela Kolobarić, Bože Vasilj
III.7
Antonela Jerković, Bianca Pehar, Tina Primorac, Doris Sušić
III.8
Matea Kapular, Nikolina Stojić
IV.8
Lucija Bogunović, Andrea Ostojić, Josipa Sivrić, Ivana Vasilj
IV.9
Matea Džeba, Ljubica Jerković, Andrea Soldo

EKONOMIJA I TRGOVINA B: PRODAVAČ
III.10
Ana Ljolje, Magdalena Pehar, Magdalena Prskalo, Roberta Primorac.

UGOSTITELJSTVO I TURIZAM C : KUHAR, KONOBAR
I.7
Klaudija Barbarić, Luka Lesko
I.8
Maria Turudić

Sljedeći učenici su pohvaljeni zbog nijednog izostanka s nastave:

Prvi razred
I.1
Mirko Ostojić
I.2
Gabriela Dodig, Jure Dugandžić, Antonio Ivanković, Marinko Ivanković, Ante Pehar, Nikolina Pehar, Magdalena Šego, Lucija Vasilj
I.3
Anđela Cvitanović
I.4
Katarina Lesko, Andrea Radišić
I.7
Adrian Karačić
I.8
Ivana Zovko

Drugi razred
II.2
Draga Kordić
II.3
Franjo Karačić, Katarina Miloš, Tin Soče, Klara Vasilj
II.7
Marija Kikaš, Manuela Prusina, Kristina Raspudić, Bože Stojić, Bože Vasilj
II.9
Jure Milićević, Matea Musa

Treći razred
III.1
Ivan Kordić, Iva Šaravanja, Jure Vasilj
III.6
Josipa Džeba, Sara Filipović
III.7
Antonela Jerković
III.10
Iva Milićević, Ana Ljolje, Magdalena Pehar, Mateo Turudić

Četvrti razred
IV.8
Mario Juričić

Čestitke našim odlikašima i uzornim učenicima!