Pohvaljeni učenici

Pohvaljeni učenici

Na sjednici Nastavničkog vijeća 29.12.2015. godine za odličan uspjeh i uzorno vladanje u prvom polugodištu 2015./2016. godine pohvaljeni su sljedeći učenici:

OPĆA / PRIRODOSLOVNA GIMNAZIJA
I.1
Ivona Bulić, Zlatko Ćorić, Helena Erić, Matea Karačić
I.2
Gabriela Rozić, Ivana Sušac, Fabijan Šego
I.3
Dragana Buntić, Marija Primorac, Klara Vasilj
II.1
Josipa Barić, Marija Jerkić, Ana Pehar, Antonia Pehar, Jelena Pehar
II.2
Matea Juričić, Matej Pinjuh, Ilija Milićević, Anđela Kordić, Mate Jelavić, Ivanka Luburić
II.3
Marko Barbarić, Karla Buntić, Ante Doko, Petra Grgić, Anđela Ivanković, Darija Kozina, Marta Krasić, Elena Prusina, Andre Sivrić, Matija Šego
II.4
Josip Kordić, Josip Kvesić, Helena Lesko, Iva Pehar
III.1
Maria Magdalena Mandić, Vlatka Radišić, Monika Smoljan
III.2
Ivana Primorac, Mario Pehar, Magdalena Prskalo, Lucija Šakota, Katarina Turudić, Ivana Vasilj, Lucija Vidić
III.3
Marija Buntić, Katarina Ivanković, Matea Ivanković, Marija Lovrić, Ines Pehar, Marija Pervan, Jelena Vasilj, Katarina Vasilj
III.4
Petra Ivanković, Vilma Krasić, Petra Ostojić
IV.1
Pavao Planinić, Ivana Buntić, Nikolina Kordić
IV.2
Antonela Gagro, Vlado Kvesić, Leo Pehar, Iva Primorac, Vinko Soldo, Veronika Vasilj
IV.3
Ivana Barbarić, Ena Karačić, Ivan Musa, Dragana Zovko, Kristina Zovko
IV.4
Gabrijela Šarac, Ivona Vasilj, Gojko Prusina

EKONOMIJA I TRGOVINA A: EKONOMIST
I.4
Josip Međugorac
II.6
Martina Zubac
III.7
Antoni Pehar
IV.5
Šima Rozić, Stanko Stojić, Antonija Sušac, Davor Totić IV.6
Rozalija Martinović, Zoran Zovko

UGOSTITELJSTVO I TURIZAM: HOTELIJERSKO TURISTIČKI TEHNIČAR
I.6
Fran Bradvica, Josipa Dragičević, Barbara Krasić
I.7
Tamara Boro, Kristina Ćavar, Marija Kikaš, Manuela Prusina
II.7
Bianca Pehar, Doris Sušić, Tina Primorac
II.8
Matea Kapular
III.8
Josipa Sivrić
III.9
Martina Ćorić, Matea Džeba
IV.7
Ivana Kvesić, Barbara Smoljan, Renato Vidić, Matija Kolobarić
IV.8
Paula Martinović, Nikolina Matković, Martina Soldo, Brigita Šimović, Marija Zovko

EKONOMIJA I TRGOVINA B: PRODAVAČ
II.10
Magdalena Pehar

Sljedeći učenici su pohvaljeni zbog redovitog dolaska na nastavu te malog broja opravdanih izostanaka:

Prvi razred
I.1
Helena Erić
I.2
Ivana Korać, Draga Kordić, Katarina Maduna, Ivan Ostojić, Gabriela Rozić, Ivana Sušac
I.3
Dragana Buntić, Marko Filipović, Tin Soče
I.4
Ivan Jozić, Ivkica Kozina, Mario Sušac
I.6
Fran Bradvica, Ana Antea Doko, Ante Dragičević, Ana Vasilj
I.7
Marija Musa, Manuela Prusina
I.8
Anđela Erić, Antonela Pehar
I.10
Ivan Vasilj

Drugi razred
II.1
Antonio Doko, Ivan Kordić, Ana Prusina, Andrea Soldo, Ana Stojić, Mate Ševo, Jure Vasilj, Petar Vasilj
II.2
Matea Juričić, Mirna Kordić, Ivanka Luburić, Ilija Milićević, Matej Pinjuh
II.3
Matej Doko, Marta Krasić, Zoran Maros, Elena Prusina
II.4
Viktor Alojzije Ćorić, Marko Đido, Dajana Ilić, Josip Kvesić
II.6
Klara Dujmović, Andrijana Pehar, Lorena Raspudić, Gorana Stapić
II.7
Zorica Ćavar
II.8
Martina Stojić, Krešimir Sušac
II.9
Josip Prusina
II.10
Ivana Dragičević, Josipa Kordić, Ana Ljolje, Magdalena Pehar, Draženka Pinjuh, Marica Milićević

Treći razred
III.5
Josip Stojić
III.7
Nikolina Barbarić, Gabrijela Planinić, Elena Raspudić
III.11
Vesna Musa, Tomislava Sinanović

Četvrti razred
IV.2
Miljana Pinjuh
IV.3
Ivana Barbarić, Mateja Barbarić, Ivan Musa
IV.4
Gojko Prusina
IV.5
Stanko Stojić
IV.7
Ivana Kvesić, Katarina Lesko, Martina Vasilj
IV.8
Luka Dragičević

Čestitke našim odlikašima i uzornim učenicima!