Pohvaljeni učenici

diplomaNa sjednici Nastavnog vijeća  koja je održana  28. prosinca  2012. za odličan uspjeh i uzorno vladanje u I. polugodištu šk. 2012./2013. god. pohvaljeni su sljedeći učenici:

 

O P Ć A    G I M N A Z I J A

I.1

 • IVANA BUNTIĆ, PAVAO PLANINIĆ

I.2

 • ANTONELA GAGRO, VLADO KVESIĆ, MICHAELLA – MARIA OSTOJIĆ, VERONIKA VASILJ  

I.3

 • ENA KARAČIĆ, IVAN MUSA  

II.1

 • ANTONIO BENCUN, GABRIJELA ERIĆ, MARIJA LOVRIĆ, KRISTINA MILOŠ

II.2

 • ANTE MARINČIĆ, SARA PINJUH, ANĐELA SUŠAC, PETRA ŠEGO, HELENA VASILJ, MATEA VASILJ

II.3

 • KARLA KRASIĆ, LUCIJA MEDIĆ, JOSIP PINJUH, IVAN RADIŠIĆ, ANA ZOVKO

III.1

 • KATARINA BOJČIĆ, KRISTINA BULIĆ, MARIJA PRSKALO (M), JOSIP RADIŠIĆ, VALENTINA RADIŠIĆ, JURE STOJIĆ

III.2

 • KRISTINA ČILIĆ, RUŽA ĆORIĆ, ANA DŽIDA, BARIŠA KRASIĆ, JOSIP VOLARIĆ

III.3

 • FRANJO JURKO, MONIKA MARINČIĆ, IVANA ODAK, NIKOLINA PERVAN

IV.1

 • NIKOLA PEHAR, ANA STOJIĆ, ANDRIJA SUŠAC, KATARINA VUČIĆ, MARIJA VUČIĆ

IV.2

 • BARBARA MEDIĆ, MARTINA MEDIĆ, ANĐELA ODAK, MARIJA PRSKALO, ANTE SUŠIĆ, ANA ŠEGO, LUCIJA MARINČIĆ

IV.3

 • IVANA RADIŠIĆ, KLARA VOLARIĆ

IV.4

 • DRAGANA KORDIĆ, DRAGANA RADIŠIĆ

 

P R I R O D O S L O V N A  G I M N A Z I J A

I.4

 • GABRIJELA ŠARAC  

III.4

 • MARINELA DUGANDŽIĆ, VIDA VASILJ (Z)

 

E K O N O M I J A   I   T R G O V I N A   A :   E K O N O M I S T

I.5

 • ANTONIJA SUŠAC  

II.4

 • ANA GAKIĆ, IVAN VASILJ

III.5

 • ANA ROZIĆ, ANĐELKA ŠEVO

III.6

 • ANTO LUKIĆ, KARLO ŠEGO

III.7

 • MARIN ČILIĆ, ANA KORDIĆ, ANAMARIJA TURUDIĆ

IV.5

 • IVANA DOKO, VINKA MUSA, SLAVEN PEHAR, JELENA SABLJIĆ, VEDRANA SUŠIĆ, MARIJAN TUSTONJA

IV.6

 • KRISTINA STOJIĆ, KREŠIMIR PRSKALO, MATEA STOJIĆ, MONIKA BARBARIĆ, ANA IVANKOVIĆ

 

U G O S T I T E LJ S T  V O  I   T U R I Z A M   A:

H O T E L I J E R S K O  T U R I S T  I Č K I   T E H N I Č A R

I.7

 • IVANA KVESIĆ, RENATO VIDIĆ  

I.8

 • MARTINA SOLDO, BRIGITA ŠIMOVIĆ  

II.7

 • DRAGANA GLIŠIĆ  

III.8

 • ANDREA ČALIĆ, KATARINA DUGANDŽIĆ

IV.8

 • GABRIJELA ODAK, ANĐELA PRIMORAC, MARTINA PECOLLAJ, VALENTINA STOJIČ, VANJA TURUDIĆ  

A U T O M  E H A N I Č A R,  B R A V A R

III.9

 • MARIO PAJIĆ  

Čestitke našim odlikašima!