PISA ISTRAŽIVANJE U SREDNJOJ ŠKOLI DR.FRA SLAVKA BARBARIĆA

U srijedu, 9. svibnja 2018. u našoj će se školi održati PISA (Programme for International Student Assessment) istraživanje s ciljem unaprjeđenja kvalitete, jednakosti i učinkovitosti obrazovanja za sve učenike.

To je najveće obrazovno istraživanje na svijetu kojim se procjenjuju vještine i znanja petnaestogodišnjih učenika iz čitalačke, matematičke i prirodoslovne pismenosti.
Škole se biraju metodom slučajnog uzorka, a testiranje će se održati u 213 škola u Bosni i Hercegovini u kojemu će sudjelovati više od 7000 petnaestogodišnjaka iz BiH.
Koordinator testiranja u našoj školi bit će prof. Stipe Ćavar.
Podaci dobiveni u ovome istraživanju pokazat će u kojoj mjeri obrazovni sustavi zemalja sudionica uspijevaju osigurati svojim učenicima stjecanje ključnih kompetencija i stvaranje preduvjeta za cjeloživotno učenje.