OBILJEŽEN EUROPSKI TJEDAN MENTALNOG ZDRAVLJA (22.-26.5.2023.)

AKO VIDIŠ..

Učenika koji teško sklapa prijateljstva,

Učenika kojeg drugi učenici ismijavaju, maltretiraju,

Učenika koji je stidljiv, povučen, nije dio grupe,

Učenika koji se izdvaja i sam je na malim odmorima, velikom odmoru,

TADA TI BUDI HRABAR, PREUZMI INCIJATIVU, POZOVI GA..

Nasmiješi   mu   se,   pitaj   ga   da   sjedneš   s   njim, UKLJUČI GA  U  VRŠNJAČKE AKTIVNOSTI..

Nikad ne znaš s čim se taj učenik suočava u sebi , u školi i izvan škole..

TVOJA LJUBAZNOST, TVOJ OSMIJEH I TVOJE DOBRO DJELO MOŽE NAPRAVITI PROMJENU U NEČIJEM ŽIVOTU. 😊😊😊😊

Nikad ne zaboravi na prijatelja koji je sam. Daruj osmijeh. Ne dopusti da zbog tebe netko drugi bude tužan.

Ako si ti tužan zbog nekoga, reci to na glas. Niti jedan oblik zadirkivanja ili nasilja nije dopustiv.

Stručne suradnice škole, pedagoginje: Doris Vlašić,prof.

Josipa Primorac,prof.

#EuropeanMentalHealthWeek
#EuropskiTjedanMentalnogaZdravlja
#PoMoZiDaZaMentalnoZdravlje
#PoMoZiDaZaMentalnoZdraveŠkole
#ZivjetiZdravoZaDjecuiMlade

 

Čitluk, 23.5.2023.