OBILJEŽAVANJE MJESECA BORBE PROTIV OVISNOSTI 15.11.-15.12.2021

Mjesec borbe protiv ovisnosti u našoj školi svake se godine obilježava u razdoblju od 15. studenog do 15. prosinca. Cilj obilježavanja je osvješćivanje učenika o problemu ovisnosti na osobnoj, obiteljskoj i društvenoj razini i poticanje aktivnosti koje bi pomogle u rješavanju tog problema.

Ove školske godine učenici su izradili plakate te na hodniku škole imali malu izložbu svojih radova koja ukazuju na problem ovisnosti ali i kako održati zdrav način života. Dobre i loše strane interneta; Kockanje; Bolje spriječiti nego liječiti; Zdrav način života te prekrasno ilustrirani plakat o vrstama ovisnosti o hrani  izrađivali su učenici: Ana Marija Prusina (III.3), Nikolina Sulić (III.7), David Živković (II.6), Nika Ljolje (II.3), Stjepan Kikaš (III.2).

Pedagoginje su kroz ovaj mjesec odradile anketu o ovisnostima s učenicima drugih, trećih i četvrtih razreda kako bi imali jasniju sliku kakvo je stajalište naših učenika o istome.

Pedagoginje su također posjećivale sate razrednika te zajedno s učenicima odrađivale zanimljive radionice: „Potrebe i izbori ponašanja“ ; „Procjena korištenja interneta – može li interneta biti previše?“.

U odgoju i obrazovanju važno je osnažiti učenike i poticati ih na razvoj vještina kako se zauzeti za sebe,  kako odolijevati vršnjačkom pritisku te naučiti analizirati vlastito ponašanje i posljedice koje iz toga proizlaze kao i na korisno korištenje slobodnog vremena. Često se danas učenici u kontekstu poznavanja i korištenja virtualnog okruženja osjećaju puno kompetentnijim i spretnijim od roditelja i nastavnika te ih ono na neki način udaljuje od njihovog utjecaja. Važno je stvoriti kod učenika odgovorne konzumente Interneta jer nam je danas neophodan izvor informacija,  te im ukazati na prednosti i nedostatke istog. Školsko okruženje uz obiteljsko predstavlja snažan resurs u smislu vođenja mladih odgojem i obrazovanjem kroz razvojnu fazu adolescencije te njihova osnaživanja i pružanja podrške prema izazovima odrastanja.

 

Stručne suradnice ustanove, pedagoginje: Josipa Primorac, prof. Doris Vlašić, prof.