OBAVIJEST

Zimski odmor za učenike počinje 24. prosinca 2018. godine i traje do 11. siječnja 2019. godine.

Roditeljski sastanci održat će se 4. siječnja u 9h za prvu smjenu, te u 10h za drugu smjenu.