Nema puta ka miru. Mir je put – Aktivnosti projekta Mirovno obrazovanje

Naša škola je nastavila sudjelovanje i u školskoj 2021./2022.  u projektu Mirovno obrazovanje kojeg su organizirali Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a  i PRO – Budućnost (USAID).

Prema dobivenim uputama bilo je potrebno organizirati grupu učenika koji će proći cjelogodišnji program mirovnog obrazovanja uz suglasnost roditelja.

U školskoj 2021./20211. godini u projektu sudjeluju predstavnici odjela trećih razreda: Sara Raspudić (III.1), Marta Mijatović (III.1), Paula Glamuzina (III.1), Mihaela Ostojić (III.2), Petra Milićević (III.2), Mia Blažević (III.2), Ivan Ivanković (III.3), Ivan Niko Prusina (III.3), Marko Soldo (III.4), Elena Marija Čilić (III.4), Petra Dugandžić (III.5), Mihaela Ćemeraš (III.5), Ema Vasilj (III.6), Elena Primorac (III.6), Josip Vidić (III.7), Anja Vasilj (III.7).

Učenici su u prvom polugodištu realizirali četiri radionice i odabrali poruku koja će im biti vodilja tijekom realizacije projekta: Nema puta ka miru. Mir je put. 

Uz brojne aktivnosti, učenici su napisali i sastave na temu: Moja perspektiva mira, i Ja u tuđim cipelama.

Ovim sastavima žele potaknuti svoje vršnjake na razmišljanje o perspektivi mira te koliko smo skloni voditi se stereotipima i predrasudama kroz život.

 

Učenici poručuju: 

  • Mir nije samo neka besmislena riječ. Mir čini svijet i ljude u njemu boljima!
  • Moja perspektiva mira je ta da kada sva buka ovoga svijeta utihne, kada predrasude i iskrivljene slike stvarnosti iščeznu, nepravda nestane, samo tada čovjek ponovno može pronaći mir.
  • Traženjem mira, naći ćemo nekoga tko stvara taj mir u našem životu. Isplati se potrošiti vrijeme za nešto takvo. Kada budeš kraj sebe imao nekoga uz koga si sretan ti napokon imaš svoj mir.
  • Mir je za mene sreća ljudi oko mene.
  • Zato prihvatimo svoju ulogu u društvu u kojem se nalazimo i promijenimo način na koji pristupamo drugima. Naše riječi snažno su sredstvo koje druge može izliječiti ili raniti. Mijenjajući način na koji se ponašamo i govorimo u društvu utjecati ćemo na druge ljude oko sebe i graditi kulturu mira i sloge.

 

U prilogu se nalaze sastavi i video na temu stereotipa i predrasuda. Naši učenici poručuju:

Svi smo posebni na svoj način i zato počnimo razbijati predrasude te upoznajmo druge. Svaki put kada želiš nekome izreći svoje stereotipe i predrasude stavi se u njegove cipele i zapitaj kako bi se ti osjećao na njegovom mjestu? „Ne sudite i nećete biti suđeni“  počnimo primjenjivati!

Prije nego progovoriš stavi se u tuđe cipele. Kada te uvrijede ne uzimaj srcu i izbori se za sebe!  

Koordinatorica projetkta: Doris Vlašić, pedagoginja

Elena Primorac, III.6

IVAN NIKO PRUSINA, III.3

MARKO SOLDO, III.4

MIHAELA OSTOHIĆ, III.2

SARA RASPUDIĆ, III.1

MIHAELA ĆEMERAŠ, SŠ ČITLUK