NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS (Ne učimo za školu, nego za život)

Latinski jezik

Učenici II.1, II.2, II.3 i II.4 odjela u suradnji sa profesoricom Ivom Pranjić su nastavu latinskog jezika obogatili zanimljivim plakatima.
Učeći latinski jezik temeljitije i podrobnije: učimo vlastiti materinji jezik, znanstvene termine, lakše učimo suvremene strane jezike, razvijamo preciznost, točnost, logički način mišljenja i pamtimo poslovice i izreke koje su višestruko korisne i predstavljaju istine koje sami otkrivamo odrastajući i sazrijevajući.

QOUT LINGUAS CALLES, TOT HOMINES VALES.
Koliko jezika govoriš toliko ljudi vrijediš.

Latinski jezik 1

Latinski jezik 2

Latinski jezik 3

Latinski jezik 4