NATJEČAJ ZA UPIS REDOVITIH UČENIKA U PRVI (I.) RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.

ZANIMANJA U SREDNJOJ ŠKOLI DR.FRA SLAVKA BARBARIĆA U ČITLUKU:

 1. OPĆA GIMNAZIJA
 2. EKONOMIJA I TRGOVINA A – EKONOMIST
 3. EKONOMIST – POSLOVNA INFORMATIKA
 4. EKONOMIJA I TRGOVINA B (prodavač)
 5. UGOSTITELJSTVO I TURIZAM – HOTELIJERSKO TURISTIČKI TEHNIČAR
 6. UGOSTITELJSTVO I TURIZAM C
 • Kuhar,
 • Konobar
 1. STROJARSTVO C
 • Automehaničar
 • Vodoinstalater

 

Za upis u srednju školu boduje se opći uspjeh u VI,.VII., VIII. i IX. razredu, ocjene iz nastavnih predmeta koji su važni za određeni smjer iz VIII. i IX. razreda i dodatni bodovi (natjecanje u znanju i športu)

 • U gimnazije se mogu upisati učenici koji imaju najmanje 22 boda.
 • U tehničke i srodne četverogodišnje škole se mogu upisati učenici koji imaju najmanje 16,5 bodova.
 • Za trogodišnje programe ne utvrđuje se minimalni broj bodova koji su potrebni za upis.
 • Ukoliko dva ili više učenika imaju jednak zbroj bodova, njihovo međusobno rangiranje obavlja se na temelju viših prosječnih ocjena učenika iz iz posebno naznačenih dolje navedenih predmeta.

 

 • OPĆA GIMNAZIJA

Za upis boduju se sljedeći nastavni predmeti:

 1. Hrvatski jezik
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Povijest
 5. Zemljopis
 6. Opći uspjeh u VI., VII. ,VIII. i IX. razredu

 

 • HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR

Za upis boduju se sljedeći nastavni predmeti:  

 1. Hrvatski jezik
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Povijest
 5. Zemljopis
 6. Opći uspjeh u VI., VII. ,VIII. i IX. razredu

 

 • EKONOMIJA I TRGOVINA A – EKONOMIST

Za upis boduju se sljedeći nastavni predmeti:  

 1. Hrvatski jezik
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Povijest
 5. Zemljopis
 6. Opći uspjeh u VI., VII. ,VIII. i IX. razredu

 

 • EKONOMIST – POSLOVNA INFORMATIKA

Za upis boduju se sljedeći nastavni predmeti:  

 1. Hrvatski jezik
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Povijest
 5. Zemljopis
 6. Opći uspjeh u VI., VII. ,VIII. i IX. razredu

 

 • EKONOMIJA I TRGOVINA B – PRODAVAČ

Za upis boduju se sljedeći nastavni predmeti:  

 1. Hrvatski jezik
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Zemljopis
 5. Opći uspjeh u VI., VII. ,VIII. i IX. razredu

 

 • KUHAR/ KONOBAR

Za upis boduju se sljedeći nastavni predmeti:  

 1. Hrvatski jezik
 2. Strani jezik
 3. Kemija
 4. Biologija
 5. Opći uspjeh u VI., VII. ,VIII. i IX. razredu

 

 • STROJARSKA STRUKA -AUTOMEHANIČAR/VODOINSTALATER

Za upis boduju se sljedeći nastavni predmeti:  

1. Hrvatski jezik

2. Fizika

3. Matematika

4. Tehnička kultura

5. Opći uspjeh u VI., VII. ,VIII.  i  IX. razredu

 

Prijava za upis :

 

Kandidat prilaže na natječaj za upis:

a) prijavu na natječaj (obrazac dostupan u školi),

b) izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list,

c) svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,

d) uvjerenje ili svjedodžbu o uspjehu u šestom (VI.), sedmom (VII.), osmom (VIII.), devetom (IX.) razredu za kandidate koji su završili devetogodišnje obrazovanje;

e) Druge relevantne dokumente

 

Natječaj možete preuzeti na sljedećem linku: Natječaj