Najbolje na županijskom natjecanju Projekt građanin

Naša škola sudjelovala je i na ovogodišnjem županijskom natjecanju Projekt građanin 2022. Dio je to programa Civitas koji učenike  potiče na rješavanje problema društvene  zajednice i na bolje razumijevanje mjera javne politike i odgovornosti te uključuje obrazovanje za demokraciju i ljudska prava.

Nagrada za najbolju koordinaciju pripala je učenicama Franciski Dankić i Valentini Kordić (IV.5). U suradnji s profesoricom Marijom Juričić-Vasilj obradile su temu Korupcija i tako osvojile vrijedno priznanje. Našim maturanticama Franciski i Valentini te profesorici Juručić-Vasilj čestitamo na uspjehu.

Klara Lukić (IV.1), novinarska sekcija