NA TRAGU NOVIH IDEJA -PROMIŠLJANJE MATURANATA….KAKVU ŠKOLU ŽELIM BUDUĆIM GENERACIJAMA?

NA TRAGU NOVIH IDEJA -PROMIŠLJANJE MATURANATA....KAKVU ŠKOLU ŽELIM BUDUĆIM GENERACIJAMA?

Pod stručnim vodstvom pedagoginje Doris Vlašić, maturantice naše škole, Katarina Kikaš i Marija Sušac, izradile su prigodni plakat o temi “KAKVU ŠKOLU ŽELIM BUDUĆIM GENERACIJAMA?”.

Cilj ovoga projekta je bio utvrditi kakvo je promišljanje učenika završnih razreda o štečenim znanjima i iskusttvima tijekom srednjoškolskog obrazovanja, a pedagoginja Doris Vlašić htjela je i istražiti što maturanti poručuju budućim generacijama kako bismo zajedničim radom i suradnjom našim učenicima ponudili još kvalitetniji odgoj i obrazovanje.

NA TRAGU NOVIH IDEJA -PROMIŠLJANJE MATURANATA....KAKVU ŠKOLU ŽELIM BUDUĆIM GENERACIJAMA?

NA TRAGU NOVIH IDEJA -PROMIŠLJANJE MATURANATA....KAKVU ŠKOLU ŽELIM BUDUĆIM GENERACIJAMA?

NA TRAGU NOVIH IDEJA -PROMIŠLJANJE MATURANATA....KAKVU ŠKOLU ŽELIM BUDUĆIM GENERACIJAMA?

NA TRAGU NOVIH IDEJA -PROMIŠLJANJE MATURANATA....KAKVU ŠKOLU ŽELIM BUDUĆIM GENERACIJAMA?

NA TRAGU NOVIH IDEJA -PROMIŠLJANJE MATURANATA....KAKVU ŠKOLU ŽELIM BUDUĆIM GENERACIJAMA?