Međunarodni dan žena

Prvi Dan žena obilježen je 8. ožujka 1909. u SAD-u deklaracijom koju je donijela Socijalistička partija Amerike. Od tada se Međunarodni dan žena slavi svake godine 8. ožujka a toga dana slave se ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnica ženskog spola. Između ostalih važnih povijesnih događaja, njime se obilježava i požar u tvornici Triangle Shirtwaist u New Yorku 1911. godine, u kojem je stradao velik broj žena. Kada je 1957. godina proglašena Međunarodnom godinom žena, i UN su službeno počele ovaj datum obilježavati kao Međunarodni dan žena.

Demonstracije povodom Međunarodnog dana žena u Rusiji bili su prvi stadiji ruske revolucije. Nakon oktobarske revolucije, Alexandra Kollontai nagovorila je Lenjina da 8. ožujka postane državni praznik. Tako je Dan žena ostao državnim praznikom ne samo u Rusiji, nego i Bjelorusiji i Ukrajini a u onim državama u kojima to nije postoje mnoge organizacije koje se nastoje izboriti da ovaj dan postane državnim praznikom.

Iako žene često kažu da je svaki dan njihov dan, danas ipak ne zaboravimo na naše sestre, majke, bake, nastavnice…, i čestitajmo im njihov dan.

Nikolina Jozukić, II. 6