Međunarodni dan zaštite močvara

Međunarodni dan zaštite močvara

Međunarodni dan zaštite močvara i močvarnih staništa obilježava se 2.veljače u svim državama svijeta čime se podsjeća na datum potpisivanja Ramsarske konvencije pozivajući na obvezu očuvanja i razumnog korištenja prirodnih resursa. U močvarnim područjima (koja danas čine 6% površine Zemlje) živi 40% svih biljnih i životinjskih vrsta. Pokušavajući spriječiti daljnju devastaciju, 116 država svijeta, uključujući Hrvatsku i BiH, potpisale su tzv. Ramsarsku konvenciju kojom se obvezuju na očuvanje močvara na vlastitom teritoriju. Ramsarskom konvencijom želi se razumno iskoristiti močvare teočuvati stanište ptica močvarica. Močvarna područja predstavljaju raznolike ekološke sustave koji uključuju 42 različita tipa močvarnih staništa unutar 5 glavnih močvarnih sustava: morski, estuarijski, jezerski, riječni i močvarni. Najznačajnije funkcije močvarnih staništa su: kontrola poplava, obnavljanje podzemnih voda, učvršćenje obala, zaštita od vremenskih nepogoda, a u obalnom području ublažavanje klimatskih promjena. U Federaciji BiH provodi se Kampanja podizanja javne svijesti o vrijednostima i pozitivnim učincima zaštićenih šumskih i planinskih područja koja, pored ostalog, imaju za cilj zaštititi biodiverzitet i očuvanje močvarnih područja BiH. U BiH su tri lokaliteta proglašena važnim staništima od međunaradnog značaja, najprije Hutovo blato( 2001.), Bardača(2007.) i Livanjsko polje( 2008.). Posebno ugroženi su ekosustavi bara, niskih i visokih tresetišta i močvara. Zbog ugroženosti eko sustava, neke biljne vrste podvedene su u Crvenu knjigu BiH.

Najznačajnije močvarno područje u BiH je Hutovo blato u području delte Neretve nedaleko od Čapljine. Hutovo blato je stanište više od 160 vrsta ptica te 22 vrste riba, među kojima su najvažnije šaran, jegulja, crvenperka, štuka i grgeč.

TEKST: Marko Barbarić, III.3