Maturanti 38. generacije na maturalnoj zabavi

Maturanti 2015

Maturanti 38. generacije su 15. svibnja maturalnom zabavom na svečan način proslavili kraj srednjoškolskog obrazovanja. Slavlje se održalo u Hotelu Kaktus, a grupa Brotnjo se pobrinula da glazbom osigura nezaboravnu atmosferu sve do jutarnjih sati. U nastavku se nalaze fotografije maturanata u svečanom izdanju i njihova imena…

fotografije: El Arte photo-video studio

Maturanti 2015

III.9 – automehaničari, vodoinstalateri
Razrednik: Dario Karačić, prof.

1. Mario Bartula
2. Ivan Bradarić
3. Drago Bradvica
4. Nikica Bradvica
5. Stipe Ćorić
6. Natalijo Dugandžić
7. Marijo Grbavac
8. Jure Grubišić
9. Mile Juričić
10. Petar Karačić
11. Franjo Kozina
12. Kristijan Ljolje
13. Marin Ljolje
14. Lovre Mandić
15. Gabrijel Mandžo
16. Ivan Musa
17. Stanko Nikolić
18. Dragan Pavković
19. Andreo Pehar
20. Vinko Pervan
21. Ivan Petrina
22. Robert Prga
23. Matej Prskalo
24. Kristijan Stojić
25. Dino Šebez
26. Pero Vučić
27. Ivan Zvonimir Zubac


Maturanti 2015

III.10 – prodavači
Razrednica: Darija Bojović, prof.

1. Antonio Bartel
2. Matea Bošnjak
3. Matea Čilić
4. Nikola Čilić
5. Kristina Ćorić
6. Nikola Dragičević
7. Luka Grbavac
8. Natalija Jerkić
9. Marko Karačić
10. Nikolina Korać
11. Gabrijel Martinović
12. Branimir Milićević
13. Antonijo Ostojić
14. Josip Ostojić
15. Dijana Pavković
16. Patricio Pehar
17. Kata Petrina
18. Matea Ramljak
19. Martina Rozić
20. Kada Samahodaj
21. Tomislav Sušac
22. Zlatko Sušić
23. Nikolina Šaravanja
24. Antonija Škegro
25. Martina Vidović
26. Josip Zubac


Maturanti 2015

IV.1 – opća gimnazija
Razrednik: Marijo Stojić, prof.

1. Antonio Bencun
2. Josip Brajković
3. Filip Buntić
4. Ružica Ćavar
5. Katarina Ćorić
6. Mario Doko
7. Gabrijela Erić
8. Monika Ivanković
9. Ivan Jurić
10. Marija Lovrić
11. Marijana Milićević
12. Vedran Marinčić
13. Drago Martinović
14. Kristina Miloš
15. Branka Musa
16. Kristina Pavlović
17. Josip Primorac
18. Mia Raspudić
19. David Ravlić
20. Magdalena Sivrić
21. Anđela Sušac (B)
22. Ivan Šakota
23. Martina Šego
24. David Vasilj
25. Tatjana Vučić
26. Petar Zovko
27. Andrea Zubac


Maturanti 2015

IV.2 – opća gimnazija
Razrednica: Jadranka Medić, prof.

1. Ana Maria Barbarić
2. Mara Čilić
3. Ivana Ćorić
4. Robert Elez
5. Nikolina Kovačević
6. Gabrijela Lovrić
7. Ante Marinčić
8. Marko Marinčić
9. Dajana Martinović
10. Zdravko Milorad
11. Andrea Ostojić
12. Dario Pehar
13. Sara Pinjuh
14. Antoaneta Prusina
15. Antonio Prusina
16. Frančeska Prusina
17. Helena Prusina
18. Andrijana Smoljan
19. Vinko Smoljan
20. Josip Stipić
21. Anđela Sušac
22. Monika Sušac
23. Petar Šarac
24. Petra Šego
25. Filip Vasilj
26. Helena Vasilj
27. Matea Vasilj
28. Tomislav Vasilj
29. Slavica Vučić


Maturanti 2015

IV.3 – opća gimnazija
Razrednice: Ivona Brkić, prof. i Ivana Musa, prof.

1. Anela Aralo
2. Zvonimir Dodig
3. Boris Dugandžić
4. Anđela Dugandžić
5. Ivana Ivanković
6. Matea Ivanković
7. Nikola Ivanković
8. Luka Juričić
9. Ivan Kokalović
10. Ronald Korać
11. Karla Krasić
12. Franjo Lesko
13. Lucija Medić
14. Anđelo Musa
15. Magdalena Musa
16. Martina Pehar
17. Josip Pinjuh
18. Katarina Prskalo
19. Danijela Prusina
20. Ivan Radišić
21. Marija Radišić
22. Lucija Sabljić
23. Josipa Stojić
24. Matea Stojić
25. Gabrijela Šantić
26. Gabriel Škegro
27. Ana Zovko
28. Jelena Zovko


Maturanti 2015

IV.4 – ekonomisti
Razrednica: Mirjana Paponja, prof.

1. Ana Brajković
2. Ivan Bubalo
3. Matej Čalić
4. Ana Gakić
5. Martina Grle
6. Josipa Ivanković
7. Petra Ivanković
8. Darko Jovanović
9. Ana Kordić
10. Josip Kozina
11. Filip Krtalić
12. Patricija Kvesić
13. Ines Maglica
14. Maria Miletić
15. Marija Ostojić
16. Anđela Pehar
17. Michael-Mateo Radišić
18. Bernardica Sivrić
19. Mirko Šaravanja
20. Ante Vasilj
21. Ivan Vasilj


Maturanti 2015

IV.5 – ekonomisti
Razrednica: Ružica Vučić, prof.

1. Tomislav Andačić
2. Roberto Bevanda
3. Vinko Dugandžić
4. Kristina Filipović
5. Marina Ivanković
6. Monika Lesko
7. Antun Luburić
8. Josip Medić
9. Stanko Medić
10. Antonio Milićević
11. Ivan Milićević
12. Mario Pavlović
13. Marija Pehar
14. Paulina Pehar
15. Marijana Pinjuh
16. Ivan Stojić
17. Martina Stojić
18. Marin Stojić
19. Marko Stojić
20. Ivan Sulić
21. Marin Sušić
22. Marina Vidić
23. Ines Vlaho


Maturanti 2015

IV.6 – ekonomisti
Razrednik: Dalibor Čarapina, prof.

1. Luka Buntić
2. Anđela Ćelić
3. Josip Doko
4. Ante Dugandžić
5. Katarina Dugandžić
6. Rudolf Dugandžić
7. Silvio Dujmović
8. Marijeta Jerkić
9. Marijana Juričić
10. Ana Krasić
11. Marin Kvesić
12. Božana Lučić
13. Petar Marijanović
14. Radišić Martina
15. Luka Ostojić
16. Monika Pervan
17. Blago Planinić
18. Vlado Prskalo
19. Dragan Sudar
20. Marin Sušac
21. Vinka Sušac
22. Ivana Turudić
23. Katarina Vidović


Maturanti 2015

IV.7 – hotelijersko-turistički tehničari
Razrednica: Reala Šakota, prof.

1. Franka Matea Antunović
2. Ante Aralo
3. Tomislav Barbarić
4. Josip Bevanda
5. Zoran Bevanda
6. Ivan Buljan
7. Krešo Čilić
8. Matija Doko
9. Antonio Dugandžić
10. Zdravko Galić
11. Dragana Glišić
12. Ivan Ivanković
13. Filip Juričić
14. Marko Nikola Odak
15. Samirana Kapidžić
16. Mladen Odak
17. Ivan Pervan
18. Iva Radišić
19. Laura Roso
20. Marko Šakota
21. Marko Šarac
22. Karlo Šego
23. Leonardo Terzić
24. Nicole Tortoricci
25. Dragica Udovičić
26. Bosiljko Vasilj