Konferencija o mirovnom obrazovanju

Uz podršku USAID-a u organizaciji CRS u Sarajevu je 25. i 26. listopada održana Konferencija o Mirovnom obrazovanju pod nazivom „Da rastemo u miru“.

Na konferenciji su sudjelovale ravnateljica Adela Škutor i pedagoginja škole Doris Vlašić.

Konferencija je okupila brojne profesore, pedagoge i ravnatelje škola koji su u protekle dvije godine provodili program mirovnog obrazovanja.

U programu je sudjelovalo više od 1 500 učenika iz 65 osnovnih i srednjih škola iz više od 30 gradova i općina.

Na konferenciji je razgovarano o dobrim praksama koje je ovaj program iznjedrio i izazovima koje je otkrio.

Naša škola nastavlja već treću godinu sudjelovanje u projektu Mirovno obrazovanje u organizaciji Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a ,  PRO – Budućnost (CRS) i USAID-a.

 

Stručna suradnica, Doris Vlašić, pedagoginja