KAMO NAKON OSNOVNE ŠKOLE?

kamo_nakon_os
Dragi osmaši, budući naši učenici! Poštovani roditelji!

Ove školske godine naći ćete se pred nimalo jednostavnim zadatkom – odabirom srednje škole. Kako bismo vam olakšali zadatak, u nastavku ćemo vas informirati  o mogućnostima nastavka školovanja u našoj školi, Srednjoj školi dr. fra Slavka Barbarića.

Za upis u srednju školu boduju se ocjene iz sedmog i osmog razreda, dakle opći uspjeh, te ocjene iz predmeta koji se traže za određeni smjer.

Srednja škola dr. fra Slavka Barbarića nudi vam sljedeće:

Gimnazije su četverogodišnje općeobrazovne škole. U gimnazijskim programima učenici stječu vrlo široka općeobrazovna znanja koja su osnova za nastavak školovanja na nekoj od visokoškolskih ustanova. Završetkom gimnazije učenik stječe srednju stručnu spremu. Prema vrsti nastavnog plana i programa gimnazije se dijele na nekoliko vrsta, a naša škola vam nudi dvije :

1. OPĆA GIMNAZIJA podrazumijeva uravnotežen odnos svih općeobrazovnih nastavnih predmeta, a od drugog razreda izborna nastava je obvezni dio nastavnog plana i programa.Za upis u ovu srednju školu boduju se predmeti:

      1. Hrvatski jezik

       2. Strani jezik

       3.Matematika

       4.Povijest

       5.Zemljopis

       6.Opći uspjeh 

2. PRIRODOSLOVNA GIMNAZIJA temelji se na uravnoteženom odnosu matematike, kemije, fizike  i biologije s posebnim naglaskom na laboratorijske vježbe. Za upis u ovu srednju školu boduju se predmeti:

1. Hrvatski jezik

2. Strani jezik

3. Matematika

4. Fizika

5. Kemija

6. Opći uspjeh

Strukovne škole imaju zadaću  osigurati dobro opće i stručno znanje iz određenih područja kako bi učenike osposobili za obavljanje poslova određenog zanimanja. U ovim školama uče se općeobrazovni predmeti i posebni strukovni sadržaji za pojedina strukovna područja te se pohađa praktična nastava. Ove škole podrazumijevaju programe u trajanju od četiri  ili tri godine.

3. HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA

Hotelijersko-turistički škola usmjerena je na rad u sektoru turizma- u hotelima, hotelskim poduzećima, turističkim agencijama gdje  se organiziraju i ostvaruju turistički i izletnički aranžmani i službena putovanja te komunicira s domaćim i inozemnim poslovnim partnerima. Zbog prirode posla veliki se naglasak stavlja na strane jezike tako da učenici kroz četiri godine obrazovanja uče tri obvezna strana jezika: njemački, engleski i talijanski.

Kako kroz nastavu učenici ovladaju osnovama organizacije rada, računovodstva, poslovanja i marketinga, škola je odlična priprema za suvremeno poduzetništvo. Moramo posebno istaknuti da je plan i program  hrvatskog jezika i matematike identičan gimnazijskom, što je dobar temelj za nastavak školovanja  na fakultetima. Po završetku Hotelijersko-turističkog programa učenik stječe srednju stručnu spremu naziva Hotelijersko-turistički tehničar.

Za upis u ovu srednju školu boduju se predmeti:

1. Hrvatski jezik

2. Strani jezik

3. Matematika

4. Povijest

5. Zemljopis

6. Opći uspjeh

4. EKONOMSKA ŠKOLA Ekonomski obrazovni profil još uvijek je atraktivan i privlačan učenicima jer omogućuje upis na fakultete i daje dobru osnovu za zapošljavanje. Svojim programom stavlja naglasak na proučavanje ekonomske grupe predmeta i na stjecanje znanja o ekonomiji kao teoriji i primijenjenoj ekonomiji.  Po završetku četverogodišnjeg obrazovanja  i stjecanja zvanja ekonomskog tehničara, učenici imaju mogućnost nastaviti školovanje na višim i visokim školama ili zaposliti se  u unutarnjoj i vanjskoj trgovini,  pratećim uslužnim djelatnostima,  poduzetništvu i menadžmentu. Za upis u ovu srednju školu boduju se predmeti: 

1. Hrvatski jezik

2. Strani jezik

3. Matematika

4. Povijest

5. Zemljopis

6. Opći uspjeh 

5. TRGOVAČKA ŠKOLA Obrazovni profil trgovac jedan je od najstarijih u našoj školi. U okviru trogodišnjeg školovanja, učenici koji se opredijele za smjer-trgovac upoznaju se sa sadržajem predmeta kao što su trgovinsko poslovanje, poznavanje robe… Tijekom školovanja učenici redovito obavljaju praktičnu nastavu. Za upis u ovu srednju školu boduju se predmeti:

1. Hrvatski jezik 

2. Strani jezik

3. Matematika

4. Zemljopis

5. Opći uspjeh 

6. STROJARSKA ŠKOLA-AUTOMEHANIČAR/BRAVAR/TOKAR/LIMAR Zanatski programi daju učenicima tijekom školovanja temeljna teorijska znanja kroz stručnu nastavu koja prati praktičnu obuku. Učenici stječu znanja o radnim zadacima, tehnikama i materijalima u okviru svog izabranog profila. U današnje vrijeme ne vlada veliki interes učenika za ova zanimanja, međutim potrebno je naglasiti da vrijeme čekanja na posao kraće je nego u ostalim obrazovnim profilima. Iznova se orijentirati, prilagoditi poslovni put novim izazovima postaje sve značajnije u modernom društvu. Za upis u ovu srednju školu boduju se predmeti:

1. Hrvatski jezik

2. Fizika

3. Matematika

4. Tehnička kultura

5. Opći uspjeh

Ukoliko ste se odlučili pohađati našu školu prilikom upisa trebate dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Prijavnicu
  2. Svjedodžbe  (original ili ovjerenu presliku svjedodžbi iz šestog, sedmog i osmog razreda)
  3. Rodni list (ne stariji od šest mjeseci)