Kalendar rada za novu školsku godinu

U skladu s Odlukom o kalendaru rada srednjih škola za školsku 2022./2023. godinu Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a, završetak nastavne godine za maturante je 23. svibnja, a za učenike prvog, drugog i trećeg razreda kraj je planiran za 14. lipnja. Detaljan pregled radnih i neradnih dana, trajanje proljetnog odmora te zamjene rasporeda možete pogledati u nastavku.

 

Preuzmi KALENDAR rada za 2022. – 2023.