Izmjena natječaja

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija
Srednja škola dr. fra Slavka Barbarića
ČITLUK
Ur.broj:05-01-34/2019
Čitluk, 10.01.2019.godine

 

Izmjena natječaja objavljenog u Večernjem listu dana 3.siječnja 2019. godine, koji se odnosi na sljedeće radno mjesto, na način da umjesto:

 

  1. a) određeno vrijeme – najduže do 15.7.2019. godine
  1. nastavnika praktične nastave (kuharstvo)…………. 1 izvršitelj (21 sat tjedno),

 

stoji:

 

  1. a) određeno vrijeme – najduže do 15.7.2019. godine
  1. nastavnika praktične nastave (kuharstvo)…………. 1 izvršitelj (28 sati tjedno),

 

Natječaj za točku a) pozicija 27. nastavnika praktične nastave (kuharstvo)……. 1 izvršitelj (28 sati tjedno) ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

 

    Školski odbor