Humanitarna akcija Hrabro dijete

Humanitarna akcija Hrabro dijete

Vijeće učenika je u korizmeno vrijeme nastavilo svoje humanitarno djelovanje. U akciji Hrabro dijete prikupljeno je 2 690 KM. Sudjelovali su odjeli:

I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, I.7, I.8, I.9, I.10, II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, II.9, II.10, III.1, III.2, III.3, III.4, III.6, III.7, III.8, III.10, IV.1, IV.3, IV.4, IV.5, IV.6 i IV.7.