Ekološka sekcija: Svjetski dan šuma

dan_uma_fotoVrijedni članovi ekološke sekcije pripremili su plakat kako bi naše učenike podsjetili na jedan od važnijih nadnevaka ekološkog kalendara – 21. ožujka, Svjetski dan zaštite šuma. 

Dan šuma se obilježava s ciljem edukacije javnosti o dobrobiti koju šumski ekosustavi daju  cjelokupnom životu na planetu. Zbog prekomjernog uništavanja, urbanizacije i klimatskih promjena javila se potreba za  sve većim informiranjem javnosti o važnosti šume i šumskih ekosustava stoga, obratite pozornost na plakat naše ekološke sekcije…

dan_uma_foto