Ekološka sekcija

Ekološka sekcija Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića u  Čitluku osnovana je početkom 2010./2011. godine. Okuplja četrnaest učenika- ekologa. Sastanci se održavaju svake srijede u 12.45, po potrebi i u drugim terminima. Učenici uspješno sudjeluju u mnogim aktivnostima kojima je cilj razvijanje ekološke svijesti i formiranje pravilnih stavova prema značaju i zaštiti životne sredine.

Cilj ekološke sekcije je informiranje učenika o značaju zaštite životne sredine, povećanje ekološke svijesti, odgovornosti i razvijanje ljubavi prema prirodi. Učenicima treba ukazati na rastuće ekološke probleme: zagađivanje zraka i vode, radioaktivno zračenje, iscrpljivanje nenadoknadivih energenata, globalno zagrijavanje, neadekvatno odlaganje otpada, izumiranje biljnih i životinjskih vrsta i problem smanjenja ozonskog omotača. Jedan od načina rješavanja navedenih problema je edukacija učenika o važnosti zdravog života u zdravoj životnoj sredini i očuvanju prirode i okoliša za generacije koje dolaze.

 

Osnovni sadržaji rada sekcije su:

–  obilježavanje ekoloških datuma

–  uređivanje i postavljanje izložbi

–  rad na izradi bioloških zbirki i sakupljanju botaničkog i zoološkog

materijala

–  rad na izradi nastavnih sredstava

–  stalno održavanje i uređenje kabineta biologije

–  rad u školskom dvorištu

–  predavanja o značajnim biolozima i određenim temama

–  prikazivanje filmova sa biološkim sadržajem

–  ekološki izleti

–  referati, ankete i diskusije o ekološkim problemima

–  projekti

 

Članovi sekcije posebno vole praktičan rad i rad na terenu, vole ljepotu prirode i nastoje ekološki misliti, ali i ekološki postupati.