DOSTOJNO PROSLAVITI VELIKU OBLJETNICU ŠKOLSTVA U BROTNJU

(Prošlo je 150 godina od prvih početaka organiziranoga školstva u Brotnju)

Prva pučka franjevačka osnovna škola u Brotnju osnovana je 1861. godine u Gradnićima, a ne kako se do sada u pedagoškoj literaturi navodilo 1867.

Da je tomu tako imam dva veoma pouzdana izvora, stoga ćemo ih ovdje navesti u izvorniku:

 

1855. započeo je fra Petar Bakula,  a 1861. dovršio fra Filip Ančić svojevrsnu trokatnicu. Gornji kat služio je za crkvu, u srednjem je bila škola, a u donjem podrum. Upečatljiv simbol: crkva i škola su uvijek bile zajedno.

(navod: iz Šematizma franjevačke provincije uznesenja Bl. Dj. Marije u Hercegovini, od 1977.)

Drugu potvrdu da je škola u Gradnićima počela s radom 1861. nalazim u knjizi prof. dr. Šimuna Muse  Franjo Milićević i hrvatski kulturni preporod u Hercegovini. U toj knjizi na 27. i 29. stranici, između ostalog se kaže:

Od 1861. godine kada se vraća iz Italije sa studija, pa do svoje smrti, 1903. godine, uz službeno redovničko izbivanje u Dalmaciji, u dva navrata, stalno je boravio u Hercegovini, najviše u Mostaru, gdje pored pastoralnog rada obavlja i niz drugih značajnih poslova- prosvjetne naravi. Za to vrijeme učiteljuje u Veljacima, Gradnićima i Mostaru…U Veljacima ostaje do svibnja 1863. godine, kada prelazi u Gradniće na dužnost kapelana koju obavlja 1863. i 1864. godine.

Iz prethodnih dokaza jasno proističe da se fra Franjo Milićević službujući kao kapelan u Veljacima, Mostaru i Gradnićima, osim pastoralnog rada bavio i poslom učitelja i to u  Gradnićima 1863. i 1864. godine kada je službovao na župi Gradnići, što znači prije 1867. godine bio je učiteljem u Gradnićima. Stoga pouzdano zaključujem da je škola u Gradnićima počela radom prije 1867. i to pouzdano 1861. godine.

Da je škola u Gradnićima osnovana 1861. godine slaže se i prof. dr. fra Andrija Nikić, naš poznati i priznati povjesničar i vrsni poznavatelj povijesti školstva u Bosni i Hercegovini. On u svojoj knjizi  fra Didak Buntić- hrvatski i crkveni velikan, Mostar, 2004; na stranici 333. između ostalog zaključuje:

Otvorili su škole i župnici u Gorici  (god. 1853.), Veljacima (1860.), na Humcu (1866.), Širokom Brijegu (1866.), Duvnu (1866.) a sljedeće (1867.) u Posušju. Po svemu sudeći pučka  franjevačka  škola  u Gradnićima  počela je s radom 1861. godine… Za vjerovati je da je ova  Pučka franjevačka škola u Gradnićima odmah u početku svoga djelovanja  je jako značajna ako je davala i osnovnu, elementarnu pismenost u nepismenoj i zaostaloj pokrajini. Možda ona nije bila ni strogo redovita, ali je njeno osnivanje jako značajno. Premda se držalo da je škola počela  s radom 1866. završetak radova na kući, daje prednost početku škole u 1861. godini- zaključuje prof. dr. fra Andrija Nikić.

Stoga ove 2011. godine treba dostojno proslaviti ovu veliku obljetnicu prosvjete i školstva u Brotnju. Time bismo, bar na jedan simboličan način, zahvalili svima onim Brotnjacima (od Šimuna Buljana, Andrije Kiša, fra don Frane Miličevića, fra Didaka Buntića,  Ilije – Ilke Muse, Andrije (Grgina) Vasilja, Nikolice (Šimuna) Vasilja, č.s. Sebastijane Marinčić, Mate Petrušića, da spomenemo samo neke), koji su se trsili  i u jako nepovoljnim vremenima uznastojali prenositi pisanu riječ, kulturu i svekoliku uljudbenost među naš broćanski neuki puk.

Nadam se da će mjerodavni za prosvjetu i školstvo uvrstiti i 150.- tu obljetnicu školstva u Brotnju među ostala značajna događanja koja će se slaviti ove 2011. godine u našoj Općini.
 

Čitluk, 22.02.2011.                                                        

Emil Raspudić, prof.