Darivanje krvi

Darivanje krvi

Posljednjega utorka u listopadu, u suradnji sa SKB Mostar, Crvenim križem Čitluk, u našoj školi održana je akcija dobrovoljnoga darivanja krvi. Od mnoštva prijavljenih, zdravstvene uvjete za darivanje ispunila su 24 maturanata naše škole.
Oni koji ovoga puta nisu uspjeli sudjelovati u akciji, otišli su u dobroj namjeri i sa željom da sljedeći put uspiju. Zašto je važno darivanje krvi? Zastanemo li ikada i upitkamo li se koliko je lijepo saznanje da smo nekomu pomogli? Češće bismo trebali ispitivati ljudsku humanost. Jer, dok si zdrav imaš mnoštvo želja, a kad si bolestan, samo jednu – da ozdraviš. Čak i jedna doza darivane krvi može biti ključna i dostatna za opstanak ugroženog ljudskog života. Današnji način života uvelike je užurban. Sve mlađe i mlađe generacije obolijevaju od različitih bolesti i izložene su stradavanjima. Iako se razlikujemo u stavovima, bojama kože, krvnim grupama, svi težimo humanosti i potrebi pomoći drugome.

Osnovna podjela krvnih grupa

Frekvencija krvnih grupa u Bosni i Hercegovini po ABO sustavu je: krvna grupa A – 42%, B – 15%, AB – 7% i 0 – 36%. A frekvencija krvnih grupa u BiH po ABO i Rh sustavu je: A+ 36%, A-7%, B+ 12%, B- 2%, AB+ 6%, AB- 1%, 0+ 31% i 0- 5%.

Hvala svim darivateljima na svakoj kapi darivane krvi.

Tekst: Gabrijela Krasić, IV.3

Fotografije: Karla Markota, IV.4

Ružičaste vrpce 1

Ružičaste vrpce 2

Ružičaste vrpce 3