DAN ŽENA

DAN ZENA

Svake godine slavimo Dan žena, no znamo li zaista što to slavimo?

Međunarodni dan žena obilježava se 8.ožujka svake godine. Tog dana se slave ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnica ženskog spola. Prvi Dan žena je obilježen 8. ožujka 1909. u SAD-u deklaracijom koju je donijela Socijalistička partija Amerike. Između ostalih važnih povijesnih događaja, njime se obilježava i požar u tvornici Triangle Shirtwaist u New Yorku 1911. godine kada je poginulo preko 140 žena.
Žena kao žena dobiva pravo glasa i ravnopravnost, kao majka postaje osoba koja drži 3/4 “težine” doma.
Žena izlazi iz sjene, postaje jednaka muškarcu ( u smislu ravnopravnosti). Bez krinke shvatite pravu bit današnjeg dana, bez lažne skromnosti i izgovora za komercijalu prihvatite svoju prirodu i spoznajte važnost žene, jer i mene je odgojila i rodila – žena.

Tekst: Marko Barbarić, IV. 3