NACIONALNI DAN BORBE PROTIV VRŠNJAČKOG NASILJA – PINK SHIRT DAY

Već tradiocionalno vijeće učenika naše škole pod incijativom stručnih suradnica, pedagoginja obilježava Nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja.

Ove posljednje srijede u veljači provedene su različite aktivnosti. Naši vrijedni predstavnici vijeća učenika su sa svojim odjelima pripremili poruke prijateljstva pod sloganom: Budi prijatelj. Učenici naše škole poručuju:

Prijatelj uvijek nosi ljubav, a u nevolji postaje brat. Prijatelj je čovjek za kojeg uvijek možemo biti sigurno da može na nas računati. Dobar prijatelj je kao djetelina sa četiri lista: Teško za pronaći, ali donosi sreću. Prijatelji su način na koji se Bog brine o nama. Prijatelj se može uzeti za remek djelo prirode. Prijateljstvo je najbolja imovina. Budi prijatelj. (Prvo) budi razumijevanje. Sve prolazi, samo prijateljstvo ostaje. Budi prijatelj, širi ljubav, ne mržnju! Ne pokazuj svoju snagu nad slabijima! Budi prijatelj, budi podrška. Ništa na ovom planetu nema veću cijenu od prijateljstva.

Današnji dan naši učenici su obilježili jako kreativnim plakatima i sastavima što se može vidjeti u predvorju škole. Plakate su izradili: David Živković, Jakov Jerkić, Robert Pehar,  Mate Cvitanović, Martina Knežević, Petar Prskalo, Lea Džida, Jana Prusina.

Pomoćnica ravnateljice Sanda Sušac je u suradnji s pedagoginjama izradila stablo prijateljstva na kojem učenici mogu pročitati poruke prijateljstva kao i poziv da se nikada ne boje prijaviti bilo koji oblik vršnjačkog nasilja. Dužni smo reagirati.

Stručne suradnice škole Josipa Primorac i Doris Vlašić su i u ovoj školskoj godini pripremile radni materijal za razrednike za rad s učenicima na satu razrednike. Uloga sudionika odgojno-obrazovnog procesa u prevenciji nasilja među vršnjacima u školskom okruženju nezamjenjiva i neprocjenjiva. Stručne suradnice su kroz mjesec veljaču s učenicima provodile preventivne aktivnosti, na temu: Vršnjačkog nasilja. Preventivne aktivnosti imaju za cilj senzibilizirati i poučiti učenike različitim oblicima nasilja te načinima reagiranja i (samo)zaštite, potaknuti ih na kritičko promišljanje o svim aspektima ovoga fenomena, ali i unaprijediti njihove socijalno-emocionalne kompetencije te doprinijeti lakšem savladavanju izazova današnjice kao i razvoju zdravog i odgovornog ponašanja.

Recimo zajedno: Stop vršnjačkom nasilju i budimo pažljivi jedni prema drugima!

 

Stručne suradnice škole, Josipa Primorac, Doris Vlašić