Aktivnosti naših učenika – projekt Mirovnog obrazovanja

U sklopu projekta Mirovno obrazovanje te u skladu s epidemiološkim mjerama održana je još jedna u nizu radionica na temu: Konflikti i njihova transformacija.

Ljudi su socijalna bića – živimo okruženi ljudima i većinu naših potreba zadovoljavamo u interakciji s drugim ljudima. Mnoge od tih interakcija su jedinstvene i neponovljive, te je stoga veoma važno u njima se dobro snaći.

U tome nam uvelike mogu pomoći komunikacijske vještine. Svi mi svakodnevno donosimo odluke i ponašamo se na način koji je manje ili više promišljen, svjestan i slobodan.

Konflikti su neizbježan dio našeg svakodnevnog života, nužna pratnja različitosti među ljudima, neminovan ishod složenosti ljudskog društva. Ako su dozvoljena različita mišljenja tada moraju biti dozvoljeni i konflikti. Nema demokratskog i humanog društva bez prisutnosti konflikta.

Izostanak konflikta često može značiti da je u pitanju izbjegavanje, potiskivanje ili negiranje problema.

Konflikt sam po sebi ne mora nužno biti isključivo negativna pojava, ali njegove posljedice mogu biti i pozitivne i negativne.

Konflikt je pojam koji označava situaciju u kojoj postoje sukobljena najmanje dva i više različita i suprotna mišljenja o situaciji, zbivanju, tendenciji, osjećajima, načinu rješavanja nekog problema, nesuglasnosti ciljeva i mogućih načina njihovih ostvarenja i slično.

On je neslaganje kroz koje su osobe doživjele prijetnju svojim potrebama, interesima i brigama. Iako može biti intrapersonalan (u situacijama kada se ne možemo odlučiti što učiniti), češće je odraz interpersonalnih situacija i komunikacija.

To je proces koji započinje kada jedna strana smatra da druga strana negativno djeluje ili namjerava djelovati na nešto što prva strana jako cijeni.  Uzroci i tipovi konflikta su mnogobrojni.

Svaki konflikt ima potencijal da bude funkcionalan ili ne, a što će biti ovisi o stavovima i reakcijama sudionika.  Bitno je znati da konflikt nikada nije jednodimenzionalan.

Ljudska komunikacija prepuna je nesporazuma i konflikata. Na takve situacije često reagiramo nepromišljeno i neprimjereno. Često smo i robovi naučenih obrazaca ponašanja. Međutim, oni nam ne mogu biti isprika za pasivnost ili agresivnost.

Načini konstruktivnog rješavanja sukoba i tehnike asertivnog ponašanja mogu se naučiti i uvježbati. Donošenje odluka je kontinuiran proces koji zahtijeva kritičko promišljanje i izravno utječe na posljedice tih odluka. Ne možemo uvijek donijet adekvatnu odluku, ali trebamo vježbati kako bismo bili što učinkovitiji u vještini donošenja odluka. Vježbama koje nam pomažu u rješavanju sukoba i boljoj komunikaciji razvijamo naše socijalne interakcije, dajemo im novu kvalitetu i svoj cjelokupni život podižemo na jednu novu, višu razinu.

Učenice: Nikolina Karačić i Helena Barać, IV.6 odjel napisale su sastave na temu:  Kako sam riješila konflikt u svom okruženju?

Ovim sastavima žele potaknuti svoje vršnjake na razmišljanje o tome kako možemo puno toga učiniti da ukoliko i dođemo u situaciju konflikta da istu uspješno riješimo na obostrano zadovoljstvo.

Učenice poručuju:

”.. Jer kako kažu samo ljubav može smiriti našu ranu,zato i mi samo budimo dobri prema svima,jer od mržnje i  agresivnosti ne možemo ništa dobiti osim toga samoga..’’

”..Razvijanjem naše komunikacije stvaramo novu kvalitetu života.”

 

Stručna suradnica ustanove, pedagoginja Doris Vlašić, prof.