48. ŠIMIĆEVI SUSRETI 2011.

simicOrganizacijski odbor 48. “Šimićevih susreta 2011.” i Matica hrvatska Ogranak Grude raspisuju

N A T J E Č A J

Želeći potaknuti trajnu ljubav i zanimanje za poeziju i pisanu riječ, Organizacijski odbor “48. Šimićevih susreta 2011.” i Matica hrvatska Ogranak Grude raspisuju Natječaj za najbolje pjesničke radove učenika osnovnih i srednjih škola, te studenata hrvatskih sveučilišta. 

Svoje literarne radove (ciklus pjesama pisanih isključivo na računalu ili strojopisu u tri primjerka) učenici osnovnih i srednjih škola, te studenti trebaju poslati poštom, najkasnije do 3. studenoga 2011. godine, na adresu: 

“Organizacijski odbor 48. Šimićevih susreta 2011.”  

Srednja Škola A. B. Šimića Grude

Ulica dr. Franje Tuđmana 14

88 340 Grude

s naznakom ” za Natječaj”.

Prosudbeno povjerenstvo će procijeniti pristigle radove, najbolji u kategorijama  bit će nagrađeni, te će oni svoje radove pročitati na svečanoj Akademiji u Drinovcima, u nedjelju 13. studenoga 2011. godine.

Organizacijski odbor